Stay Hungry, Stay Foolish

Steve Jobs, CEO van Apple computer en van Pixar animation studio’s, symbool voor innovatiedrang geeft een lezing op Stanford University (juni 2005) over zijn goede ontslag bij apple, kanker en zijn drive om door te gaan. Dit is inspirerend!

Europa's beste jonge ondernemer

Ben Woldring is door zakenmagazine Business Week verkozen tot Europa’s Beste Jonge Ondernemer. De internetondernemer uit het Groningse Usquert kreeg 25% van alle stemmen. Business Week heeft dit bekendgemaakt. Woldring werd als 13-jarige wizzkid beroemd met zijn website bellen.com, waarop hij prijzen van telecomaanbieders vergelijkt.

De verkiezing van Business Week begon deze zomer, toen het blad de lezers vroeg veelbelovende ondernemers voor te dragen. Met als enige criteria dat de kandidaat Europees en 25 jaar of jonger moest zijn.
Hoe moeilijk is innovatief denken? Hoe moeilijk is innovatief zijn. Hoe moeilijk is een innovatie op de markt zetten? Drie vragen die Ben op een leeftijd van 13 jaar zich mogelijk niet eens afgevraagd heeft. Hij heeft het gewoon gedaan. Hij had de wil en de guts…

Innovatie in Europa

De vijfde editie van de European Innovation Scoreboard (EIS) is in januari 2006 bekend gemaakt. Zoals verwacht scoren Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland het hoogst.
In Januari van dit jaar staat Nederland op de achtste plaats van de 25 EU-landen, gevolgd door Frankrijk en Luxemburg. De Belgen doen het beter met een zesde plek. Nederland loopt het risico verder af te zakken in de ranglijst. Op de meeste gebieden scoren we slechts rond het gemiddelde, zonder uitzicht op verbetering.
Over de hele EU gezien, mogen alle landen meer aandacht aan hun innovatie-agenda besteden. De afstand tot de VS blijft vrijwel hetzelfde en Oosterse landen als China en India naderen met forse stappen.

Innovatie diffusie

Wikipedia is op zich al een innovatie, maar daarover wil ik het nu niet hebben. Ik heb vandaag geleerd wat innovatiediffusie inhoudt. Een boeiend proces over de ontwikkeling van een innovatie. Wikipedia heeft deze diffusie aan den lijven ondervonden en is nu een van de meest bezochte website van dit moment.

De Innovatietheorie van Rogers (Difussion of Innovations) is een theorie die iets vertelt over de verspreiding van een idee (een innovatie) binnen een groep. De originele theorie is bedacht door de Fransman Gabriel Tarde, maar populair geworden door Everett Rogers.
De theorie is met name bekend uit de marketingwereld, waar de theorie iets vertelt over de levenscyclus van een product. Rogers onderscheidt vijf stadia, waarin vijf verschillende groepen worden onderscheiden die het product gaan kopen:

* Innovators (2,5%) – Deze groep mensen zijn de eersten die het product willen hebben. Ze zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste
* Early Adopters (13,5%) – Net na de innovators bestaat de groep van ealy adopters uit mensen die ook uit zijn op nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt door een sterke groei in de verkoop.
* Early Majority (34%) – Dit is de eerste grote groep mensen die het product gaat kopen. Het product wordt door de massa opgenomen en bereikt zijn volwassenheidsfase.
* Late Majority (34%) – Het product is volwassen, het overgrote deel van de markt is bekend met het product en koopt het. De verkopen zullen langzaam afnemen in deze fase.
* Laggards (16%) – De laatste fase van het product. Het product gaat eigenlijk de markt uit en een laatste groep mensen koopt het product vanwege (bijvoorbeeld) een goede aanbieding. De verkopen zullen afnemen in deze fase.

Deze beschrijving volgt de verschillende groepen mensen die het product aanschaffen. Het model is ook uit te drukken in termen van volwassenheid van het product zelf, de fasen zijn dan: Introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang.

Het diffusieproces van een innovatie kent volgens Hagerstrand een aantal fasen:

* Het primaire stadium, waarbij de innovatie zeer snel wordt geaccepteerd in het centrum
* Het diffusiestadi

Nederland klimt op de WEF lijst

Nederland klimt twee plaatsen, van elf naar negen op de ranglijst. Volgens Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en lid van het WEF-panel, is het invloedrijke forum vooral positief over de kwaliteit van onze publieke instellingen, het economische beleid, de goede infrastructuur en de toenemende investeringen in hoger onderwijs.
Het onderzoek beoordeelt 125 landen op economische factoren, de kwaliteit van hun overheidsinstanties en het technologische niveau van het bedrijfsleven.
Toch mag Nederland ondanks de hoge notering niet achteroverleunen. Het meest verontrustende uit het onderzoek is volgens Volberda namelijk het gebrekkige vermogen van Nederlandse ondernemingen om nieuwe kennis toe te passen. ” Niet dat we slecht zijn in technologie. We scoren bijvoorbeeld goed op het aantal patenten en wetenschappelijke publicaties. Maar we slagen er niet in om deze kennis in de praktijk te brengen.”
Volberda bepleit daarom dat er vooral geld en energie worden gestoken in onderwijs, ondernemerschap en kenniswerkers.

Philips innoveert weer

Philips innoveert weer in marketing, nu met de bladen van Time Warner, waaronder Time, Fortune, People en Business 2.0. In deze bladen zal Philips een opzienbarende nieuwe vorm van ‘adverteren’ introduceren.

Na maanden van onderhandelen, schrijft Wall Street Journal, is Philips erin geslaagd om de tijdschriftuitgever over te halen om een serie bladen uit te geven zonder advertenties voor de inhoudsopgave.
Als lezers de bladen openen zien ze direct de inhoudsopgave en hoeven niet eerst door een aantal advertentiepagina’s te bladeren. Het omslag van de bladen bevat een flap waarbinnen Philips aankondigt dat zij dit de lezers schenkt.
Daarin zegt Philips over haar aanbod van een reclamevrije inhoudsopgave: “Simplicity means not letting complexity stand in your way. It starts with the Table of Contents on the first page. And it continues with the last page where you’ll see innovative products that will change the way you live.”

Kosten van deze innovatie inclusief de prijs van zeven advertentiepagina’s: 5 miljoen dollar. Op maandag 24 april zal de eerste uitgave van Time op deze wijze verschijnen. Omnicom Group’s DDB New York tekent voor de campagne.
Geert van Kuyck, marketingchef van Philips wereldwijd, zegt tegen de WSJ dat Philips op deze wijze zal blijven proberen om grenzen te verleggen. Een hoop uitgevers wees Philips overigens de deur met dit idee.

Bron: Molblog

Cradle To Cradle filosofie

In het programma Tegenlicht van de VPRO heb ik laatst een documentaire gezien over de filosofie om van afval voedsel te maken. Het gaat hier om het concept Cradle to Cradle van de ontwerper William McDonough en de Duitse chemicus Braungart. Een erg boeiend concept dat al door vele grote multinationals als Nike en Ford Motor Company is omarmd. Ook grote landen als de Verenigde Staten en zelfs, en gelukkig ook, China.
Ook in Nederland is dit duo bij Unilever bekend. Zij hebben ijsverpakking ontworpen en geproduceerd die als je het weggooit binnen een uur omgezet wordt tot vloeistof.

Hieronder het verhaal:
Het afval dat we lozen verdwijnt niet, er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Maar uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam.
In 1991 ontmoeten de ontwerper William McDonough en de chemicus Michael Braungart elkaar in een tuin ergens op een dak in New York. Ze raken in gesprek over de giftigheid van afvalstoffen en het ontwerpen van producten. Michael legt William zijn idee voor om een biologisch afbreekbare frisdrankfles te maken met daarin ingebouwd een zaadje. Je kunt de fles dan gewoon weggooien in de natuur. De fles zal dan afgebroken worden en tot voedsel dienen voor het zaadje. De natuur kent dit principe allang maar McDonough en Braungart bedachten dat het principe Afval = Voedsel ook toegepast kan worden op alle producten die de mens fabriceert.

Drie jaar later ging hun bedrijf McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) van start. Essentieel in hun ontwerpstrategie is om het oude adagium ‘Cradle to Grave’ te vervangen door het ‘Cradle to Cradle’ (C2C) principe:

– Ontwerp producten en processen zo dat de waardevolle materialen en de investeringen van triljarden dollars die gebruikt worden om ze te produceren beschikbaar blijven voor de mens en zijn natuurlijke omgeving.
– Ontwerp alle producten zodanig dat ze volledig kunnen worden hergebruikt uitgaande van het principe: Afval is voedsel.
– Een product moet volledig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel dienen voor natuurlijke organismen.
– Alle niet afbreekbare stoffen moeten beschouwd worden als een hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten in de technosfeer.
– Zorg ervoor dat er tijdens de fabricage van een product op geen enkele wijze schadelijke afvalstoffen ontstaan.

McDonough is een graag geziene gast op het Witte Huis, want zijn milieustrategie pleit niet voor versobering en anticonsumentisme, integendeel. Groei, overvloed, economische groei en een schoon milieu gaan zeer goed hand in hand. Het klinkt utopisch en onhaalbaar, ware het niet dat het Afval = Voedsel als concept al overgenomen is door bedrijven als NIKE, Ford-motor company, kantoormeubel fabrikant Herman Miller en andere Fortune 500 ondernemingen. Recentelijk heeft ook de Chinese overheid het duo gevraagd hun ontwerpstrategie los te laten op de bouw van nieuwe huizen. China moet de komende 15 jaar voor 400 miljoen mensen nieuwe huizen bouwen. Als je dat met bakstenen zou doen zou China snel door zijn klei en zijn kolenvoorraden heen zijn. De Chinese president Hu Jintao citeert graag uit het werk van McDonough en Braungart. Hun strategie is uitgangspunt voor het officiële Chinese regeringsbeleid om te komen tot een Circular economy.

Bron: Tegenlicht
Meer links over dit onderwerp:
http://www.indigodev.com/Circular1.html
http://www.time.com/time/asia/magazine/article/0,13673,501020520-237091,00.html
http://www.time.com/time/asia/magazine/article/0,13673,501020520-237091,00.html
http://www.chinauscenter.org/VillageSlideshow/photoessay.asp

En last but not least de film:
http://www.thenextindustrialrevolution.org/

Nederland Innovatief 2006

Op 6 en 7 december 2006 komen ondernemers, uitvinders, kennisinstellingen en overheidsinstanties, die kansen voor vernieuwing willen aanpakken bij elkaar op Nederland Innovatief 2006. Nederland Innovatief maakt kennis voor en over innoveren toegankelijk en brengt mensen en partijen in contact om sneller en efficienter te kunnen innoveren.

Tijdens dit tweedaagse evenement worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van innovatie getoond en wordt er een kwalitatief platform voor succesvol ondernemen geboden. Een bezoeker aan Nederland Innovatief verlaat het evenement met tal van praktische oplossingen en mogelijkheden om direct aan de slag te kunnen gaan met verbetering van ondernemings­rendement door middel van innovatie.
Er is voor iedere doelgroep een op maat gemaakt programma beschikbaar. Voor zowel klein als groot MKB, technostarters en uitvinders worden er workshops, stands, sprekers en informatiepakketten aangeboden op de gebieden productontwikkeling, marktontwikkeling, financiering, efficiency, netwerken, bescherming en procesverbetering.
Gemeente Dordrecht is op 7 december, de tweede dag van het evenement, naast partner ook gaststad voor Nederland Innovatief 2006. Er wordt speciaal daarvoor een indrukwekkend tentenpark gebouwd op businesspark Amstelwijck, gelegen aan de randweg van Dordrecht en de A16, met een beursvloer van circa 5.000 m2 om ruimte te bieden aan ruim 1.500 bezoekers.

Google en Milieu

Je kunt zeggen of denken wat je wilt over Google, maar je kunt niet ontkennen dat Google, om wat voor reden dan ook niet innovatief is en een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd ziet om het goede voorbeeld te geven met betrekking tot het milieu en energiegeruik. Webwereld meldt dat Google volgend jaar voor een deel overstapt op zonne-energie. Ook krijgen werknemers die een hybride auto kopen een bonus van vijfduizend dollar.

Google laat binnenkort 9212 zonnepanelen op het dak van de zes panden installeren die samen het hoofdkantoor vormen. De zonnepanelen moeten begin 2007 in werking zijn en kunnen tot 30 procent van de elektriciteit leveren die Google dagelijks verbruikt, meldt The Wall Street Journal. De panelen zijn goed voor 1,6 megawatt, wat voldoende is om ongeveer duizend huishoudens van stroom te voorzien.
Hoeveel het installeren van de zonneschermen kost, is niet bekendgemaakt. De investering heeft Google binnen vijf tot tien jaar terugverdiend, aldus energiebedrijf Energy Innovations. De zonnepanelen moeten ongeveer 25 jaar mee kunnen.

De overstap naar zonne-energie is niet de enige milieuvriendelijke maatregel die Google doorvoert. Het bedrijf belooft werknemers die een hybride auto aanschaffen een bonus van vijfduizend dollar. Ook worden werknemers beloond die organische producten in de bedrijfskantine kopen en die kantoorproducten van gerecycled materiaal aanschaffen.

Vorige maand riep Google pc-makers al op om een meer efficiënte energievoorziening te ontwerpen voor pc’s. Google wil dat pc-makers overstappen naar één standaard van 12 Volt. Een eventuele conversie van het voltage kan door het moederbord worden geregeld. Over de hele linie moet een dergelijke standaard volgens Google efficiënter zijn.

Nederland innovatief aanstaande

Tijdens dit tweedaagse evenement worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van innovatie getoond en wordt er een kwalitatief platform voor succesvol ondernemen geboden. Een bezoeker aan Nederland Innovatief verlaat het evenement met tal van praktische oplossingen en mogelijkheden om direct aan de slag te kunnen gaan met verbetering van ondernemings­rendement door middel van innovatie.
Er is voor iedere doelgroep een op maat gemaakt programma beschikbaar. Voor zowel klein als groot MKB, technostarters en uitvinders worden er workshops, stands, sprekers en informatiepakketten aangeboden op de gebieden productontwikkeling, marktontwikkeling, financiering, efficiency, netwerken, bescherming en procesverbetering.
Gemeente Dordrecht is op 7 december, de tweede dag van het evenement, naast partner ook gaststad voor Nederland Innovatief 2006. Er wordt speciaal daarvoor een indrukwekkend tentenpark gebouwd op businesspark Amstelwijck, gelegen aan de randweg van Dordrecht en de A16, met een beursvloer van circa 5.000 m2 om ruimte te bieden aan ruim 1.500 bezoekers.