Do you believe in God, or do you miss him?

The following tekst is from Adjiedj Bakas. It’s a part of his new book about the Future of Faith.

The new century is promising to be even more technology-driven than the last was; as a result, people are becoming increasingly insecure about where humanity is heading. In general, people think that a technological world will automatically be a cold and de-spiritualized one, but that is not necessarily the case. In one of the most technology-driven places on Earth, Silicon Valley, a young scientist told us: “I don’t believe in God anymore, but I do miss him. Within a couple of years computers will be smarter than humans. Within twenty years the first robot will win the Nobel Prize. Where will humanity end up, if all of this continues to expand?” During the twentieth century globalization transformed our world into one big global village. For some people, the cosmopolitans of the world, this is a great development that offers many opportunities. They are happy with the global society and its broad assortment of cultures, beliefs and religious expressions, content to pick whatever suits them. But there are also a lot of people who feel threatened by globalization. For them the world seems to have become too big, too obscure and too chaotic.

This spring I’ve visited Silicon Valley, and I do believe there are many people overthere who believe in God. Humanity will always win over technology. Don’t worry be happy!

Wat staat managers te wachten?

Managementsite geeft vandaag aan wat managers staat te wachten in en na de crisis en wat ze kunnen doen om zichzelf staande te houden en ook nog eens gelukkiger te worden. Poehee, dat is een mooi streven. Wederom is de conclusie dat we echt blijven/worden, met een herkenbare identiteit. In het vorige artikel was dit eigenlijk ook al de conclusie, wees echt. Het is een echte trend. Voor mij persoonlijk wederom een bevestiging dat ik met de keuze human trends de kern al te pakken had.

Een korte omschrijving uit management site wat de managers te wachten staat:  Ze worden met veel buzz en gedoe om hen heen geconfronteerd. Ontslagen, reorganisaties, ziektes, onenigheid en onzekerheden over het voortbestaan van het bedrijf, het team, zijn of haar positie.
Hoe houden ze zich hierbinnen staande en hoe worden ze succesvol en gelukkig? Karin van Zuilen heeft de 5 belangrijkste trends op een rijtje gezet:
1. Er is een stijgende behoefte aan binding en saamhorigheid.
2. Er wordt steeds meer op projectbasis en in samenwerkingsverbanden gewerkt.
3. Er komt een herwaardering van vakmensen.
4. Het nieuwe werken zonder een vaste werkplek zet verder door.
5. We kiezen voor echt, authentiek, onbewerkt, vakmanschap, kortom basic.

Haar conclusie, die ik volledig onderschrijf: HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG OM EEN HERKENBARE IDENTITEIT TE HEBBEN.

Lees het hele artikel hier.

Echte mensen zien met een verhaal: Visual Storytelling

Frankwatching trekt in het artikel “Visual storytelling: gebruik social media zoals ze bedoeld zijn” de conclusie dat het belangrijkste is dat we meer naar buiten moeten treden: wie zijn we, wat doen we, wat houdt ons bezig. Echte mensen laten zien. Autenticiteit. Want zeg nou zelf, je verschuilen achter de anonimiteit van een site of een tekst is toch niet meer van deze tijd! Zo schrijft hij.
Ik vraag me af of mensen dat wel willen. Maar willen is vaak wat anders dan doen, want wat we zien is dat het gebeurt. Mensen delen heel graag, en liefst zo positief mogelijk.
Een interessant en leuk artikel.

De geschiedenis van Europa in 15 minuten

Jan Marijnissen geeft commentaar bij dit heldere en duidelijke filmpje over Nederland en Europa. Een mooi en duidelijk beeld van de geschiedenins van Europa en de EU. Het geeft maar weer eens aan dat neo liberalisme niet geschikt is voor de toekomst, en de opgave waarvoor wij nu staan.
De trend is humaan, samenwerking en behoud van identiteit. Wat O zo mooi is aan Europa. Wij houden van ons kikkerlandje maar eten graag Italiaans, gaan graag kamperen in Frankrijk en voetballen het liefst in Spanje… of zoiets…

Trends in de Energiemarkt

Afbeelding

Gaan consumenten zich op grote schaal bemoeien met energiemanagement en in hoeverre, wat betekent dit voor de rol van de overheid? Beperkt zij de bewegingsvrijheid van netwerkbedrijven tot hun traditionele rol of krijgen zij alle ruimte om als ‘groene motor’ van de transitie naar een duurzame energiehuishouding te fungeren? Atos Consulting onderzocht de belangrijkste trends in de energiemarkt.Door middel van interviews met bijna 20 experts in verschillende topfuncties in de Nederlandse energiesector zijn de vier belangrijkste toekomstbeelden voor 2020 geschetst. Deze scenario’s geven grote verschillen ten opzichte van elkaar weer. Geerts: “Alle signalen wijzen erop dat de meest ingrijpende ontwikkelingen zich voordoen in de actiebereidheid van klanten. Als home energiemanagement, lokale opwekking  en elektrische auto’s een hoge vlucht nemen, staan de netbeheerders in het komende decennium voor een buitengewone uitdaging. Welk scenario ook realiteit wordt, netwerkbedrijven moeten keuzes maken: niets doen is geen optie.”

Download het rapport hier: Energienetwerkbedrijven in 2020

De organisatie van de toekomst

Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit?

De organisatie van de toekomst heeft tenminste de volgende kenmerken:

future

1. Is hongerig naar verandering;
2. Is innovatief, verder dan de klant of burger zich kan voorstellen;
3. Is wereldwijd georiënteerd;
4. Is van nature gericht op doorbraken;
5. Draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een toelichting:
1. Verandering
• Heeft uw organisatie een sterke maar gezonde behoefte naar verandering?
• Is uw organisatie uitgerust met visionaire uitdagers en hebben zij de vrijheid om zinvolle veranderingen te effectueren?
• Wordt verandering als een structureel programma gemanaged en gemeten op effectiviteit?
• Is er een robuust proces voorhanden om nieuwe producten/diensten/services en business modellen te integreren en investeringen bij te sturen indien nodig?

2. Innovatief
• Welke producten/diensten van uw organisatie begaan nieuwe paden, die nieuwe markten of segmenten aanboren? Wat kun je ervan leren?
• Evalueert uw organisatie systematisch potentiële geografische markten? Hoe bereikt men de efficiëntie van wereldwijde merken/producten/diensten terwijl ze lokaal relevant blijven?
• Als de voorkeur van de klant/burger wijzigt is uw organisatie dan de eerste die het begrijpt en reageert of reageert de concurrent sneller?
• Integreert uw organisatie ongelijksoortige data en systemen effectief om nieuw inzicht in de klant/burger te krijgen?

3. Wereldwijd geïntegreerd
• Worden wereldwijde kennis, middelen en verschillende competenties effectief geïntegreerd in netwerken van topinstituten?
• Worden leidinggevenden ontwikkeld om globaal te acteren en te denken?
• Worden maatschappelijke verbindingen ondersteund om integratie en innovatie te stimuleren?
• Is er een gedetailleerd plan voor wereldwijde samenwerking, overnames en aquisities?

4. Van nature gericht op doorbraken
• Zijn er doorbraken die de hele “markt” zal transformeren. Is het waarschijnlijker dat hij van uw eigen organisatie komt of van een andere?
• Wordt er nagedacht over waar de volgende doorbraak vandaan komt?
• Wordt er gekeken naar concepten en business modellen van andere organisaties die de “markt” kunnen omvormen?
• Ben je in staat om ruimte te creëren voor ondernemerschap en innovatieve business modellen terwijl het dagelijkse werk doorgaat.

maatschappelijk

5. Maatschappelijk verantwoord
• Begrijpt uw organisatie de verwachtingen van de burger voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe worden zij betrokken?
• Weet uw organisatie naar welke NGO’s de burger luistert en werkt de organisatie met deze NGO’s samen?
• Is er voldoende inzicht in huidige “groene” ontwikkelingen die toegepast kunnen worden zodat ze bijdragen aan de bredere maatschappelijk verantwoorde bedrijfsstrategie?
• Biedt de organisatie employees de kans om zich persoonlijk te onderscheiden?
• Hoe verzeker je dat de werkzaamheden door uw organisatie heen in overeenstemming zijn met het beleid en de maatschappelijke waarden.

Interessante inzichten.

trends to brands

De crisis is niet aleen een bedreiging maar ook een kans voor innovatie, is een uitspraak die veel wordt gedaan. Dat vraagt om nadere uitleg. Wat is dan de trend of wat zijn dan de trends die kansen bieden voor bedrijven en organisaties voor de innovatie van hun merk of merken? Het expert panel van trend- en brandwatchers kijkt voor inspiratie op www.trendslator.nl en reageert.

Erica Bol Boldin
www.bold-in.eu@boldin_ericabol

Klein, het nieuwe groot. Het wachten is niet meer op anderen. We realiseren ons dat alles dat we zelf kunnen bijdragen al een positief effect op de wereld kan hebben. Geïnspireerd door mensen met een passie, die laten zien dat kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben, staat ook de ‘gewone’ mens op om een steentje bij te dragen. Alle beetjes helpen. Met een positieve kijk op de wereld laat Triodos Bank met haar nieuwe commercial zien wat er allemaal al mogelijk is. 

View original post 1.036 woorden meer

Lokale markt is belangrijk in de vrijetijdsindustrie

Nu het vakantie is besteden veel mensen veel tijd aan vrije tijd. Mensen gaan ver weg op vakantie naar het buitenland of blijven lekker dicht bij huis.  Ze besteden daarbij vaak veel geld. Maar wat is nu de belangrijkste factor in de vrijetijdsindustrie als het gaat om klanten?  Heeft u daar wel eens bij stil gestaan? Annemarie de Groot en Willem van der Velden beide werkzaam bij de Rabobank concluderen dat de eigen gemeente een zeer belangrijke leverancier is van klanten voor de vrijetijdsindustrie. Daarom kunnen ondernemers in de recreatie hun marketingbudget het best dicht bij huis besteden.  Dat is natuurlijk ook goed voor de lokale economie, en dus begrijpelijk dat de Rabobank hiermee komt in een tijd dat we veel geld naar het buitenland brengen, is het niet via de belastingcenten van Minister de Jager, dan is het wel via ons eigen handelen in warme landen waar we ons al dan niet zuur verdiende vrijetijdsgeld naar toe brengen.  Ja die landen waar het slecht gaat met de economie. Maar waar het in ieder geval wel droog is. (bron: buienradar.nl van 16 juli 2012)

Het rapport is te downloaden via de Rabobank site. Interessant.

Innovatieblog wordt trendblog: Human Trendwatching

Begin dit jaar ben ik gestopt met de blog innovationpress. Vandaag is er een doorstart. Maar wel met een nieuw thema. Namelijk trendwatching. Deze weblog gaat verder als trendblog genaamd Human Trendwatching. Ik wil de focus nu leggen op het vak trendwatching. Niet met ingewikkelde data analyses maar ik wil mijn gevoel voor trends gaan benutten. Puur intuitief dus. Heeft u ervaring als trendwatcher dan kom ik graag in contact met u.

Innovatie berichten stoppen

Door een nieuwe focus in 2012 ben ik genoodzaakt voorlopig te stoppen met het bloggen over innovatie. Na 6 jaar nieuws en achtergronden met het onderwerp innovatie is nu het moment om me te focussen op een nieuwe stap.

Ik wens je als lezer veel succes en plezier in 2012!
Willy