Adjied Bakas, Microtrends Nederland

Boekpresentatie Microtrends Nederland van Adjiedj Bakas


Trendwatching is hot in tijden van crisis. Trendwatcher kun je worden, trendsetter ben je of ben je niet.
Adjied Bakas is bijzonder……

Trendwatcher Adjiedj Bakas' nieuwe boek

“Wie niet kan lachen, moet niet in een winkeltje werken” is het adagium van trendwatcher Adjiedj Bakas. Zeer recent heeft hij weer een nieuw boek uitgebracht genaamd Microtrends Nederland.
In 1967 waren internet, internetbankieren, internetwinkelen en de thuis-PC al bedacht. Er waren zelfs al filmpjes te zien over hoe wij in 2009, 42 jaar later zouden gaan leven, werken, bankieren en winkelen met de computer als ons nieuwe huiskameraadje. Maar in de kranten en tv-programma’s van toen was er niets van te zien. Dat was dus een microtrend: iets dat klein is, dat groeit buiten de ‘waan van de dag’ en dat later heel groot wordt.
Een zeer interessant fenomeen als je het mij vraagt. Ik ga het snel bestellen in ieder geval want ik ben erg benieuwd wat hij ziet als de microtrends van nu. Zijn dat echt Lifehacking, zebrahuwelijken, polarisatie in de polder, mozaïeksamenleving, digitale immigratie, world sourcing, wisdom of crowds, tipping points, groeps consumentisme, seriële liefdes…etc? En wat zal het worden uiteindelijk?

Silicon Valley in Nederland

Silicon Valley

Originally uploaded by alifaan

Moeten we ook zoiets in Nederland creeren? Een gebied waar bedrijven bij elkaar kruipen om op hetzelfde terrein (digilife) samen te kunnen werken, kennis te delen en tegelijkertijd te concurreren? Eindhoven? Delft? Amsterdam? Rotterdam?
Geef je mening….

Nederland verliest terrein

kennis-600x120pxOp 4 februari postte ik het bericht dat Nederland in de middenmotor terecht is gekomen. Vandaag meldt het NRC dat Nederland terrein verliest in innovatie omdat de investeringen achter blijven. Vandaag is namelijk de kennisinvesteringsagenda tot 2016 gepresenteerd door het innovatieplatform. “Het kabinet moet in deze tijd van economische crisis niet bezuinigen maar juist fors extra investeren in kennis,”  zegt Gerard Kleisterlee, topman van Philips.

In welk "Supermodel" gedijd innovatie het best?

Het is niet meer genoeg het Amerikaanse neoliberale kapitalisme dood te verklaren. Wat gaat er in de loop van de 21e eeuw voor in de plaats komen? Is er zoiets als een ‘crisisproof’ economisch model? Komt er een nieuwe economische orde, en is die nog wel mondiaal? Wat wordt de ideale relatie tussen markt en overheid? Kan het geldende paradigma (de vrije markt schept vanzelf evenwicht en welvaart voor iedereen) de prullenmand in, en wat wordt dan het nieuwe? Welke regio van onze multipolaire wereld heeft het meest toekomstbestendige model?
Gisterenavond besteede Tegenlicht hier uitgebreid aandacht aan met de uitzending “The World’s Next Supermodel
Onder de aandacht kwam mede ook de vraag in welk economisch model, het Amerikaanse, het Europese, het Aziatische of zelfs Braziliaanse model innovatie het beste gedijd? De conclusie was duidelijk. In het Amerikaanse (of zo u wilt Angelsaksische) model gedijd innovatie het best. Vooral door de openheid, ondernemerszin en de mogelijkheden voor kenniswerkers kansen te verzilveren zonder al te veel strikte regelgeving en overheidsbemoeienis. In Europa is het wat dat betreft nog wat lastiger voor creatievelingen, ondernemers, slimme en vrije denkers dan in Amerika om met deze type mensen een bijdrage te leveren aan innovatie die leidt tot een sterkere economie. Laat staan in landen waar alles door de overheid gereguleerd wordt. Een ingewikkeld verhaal. Kortom bekijk het totale plaatje eens en trek je eigen conclusie.

Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën

rapportInnovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden. Een nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie is nodig. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid geeft de WRR aanbevelingen voor verbetering van het innovatieproces in Nederland op micro- en mesoniveau: in bedrijven, tussen bedrijven en in netwerken. Het innovatiebeleid dat de WRR voorstelt, biedt openingen: over grenzen heen, voor samenwerking, voor verrassingen en voor uitdagers. Innovatie over grenzen heen van landen, sectoren, technologieën en regio’s. Samenwerking en uitwisseling bevorderen in en tussen bedrijven en instellingen. Vormen van organisatie en toezicht die innovatie stimuleren, obstakels wegnemen en ruimte geven aan uitdagers. Het hele rapport kun je downloaden via deze link

Op BNR was vanmiddag te horen dat het innovatieplatform via de mond van Ad Scheepbouwer er anders over denkt…

De organisatie van de toekomst

Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit?

1. Hongerig naar verandering
2. Innovatief, verder dan de klant/burger zich kan voorstellen
3. Wereldwijd georiënteerd
4. Van nature gericht op doorbraken
5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zijn we er klaar voor?

1. Verandering
• Heeft de organisatie een sterke maar gezonde behoefte naar verandering?
• Is de organisatie uitgerust met visionaire uitdagers en hebben zij de vrijheid om zinvolle veranderingen te effectueren?
• Wordt verandering als een structureel programma gemanaged en gemeten op effectiviteit?
• Is er een robuust proces voorhanden om nieuwe producten/diensten/services en business modellen te integreren en investeringen bij te sturen indien nodig?

2. Innovatief
• Welke producten/diensten van de organisatie begaan nieuwe paden, die nieuwe markten of segmenten aanboren? Wat kun je ervan leren?
• Evalueert de organisatie systematisch potentiële geografische markten? Hoe bereikt men de efficiëntie van wereldwijde merken/producten/diensten terwijl ze lokaal relevant blijven?
• Als de voorkeur van de klant/burger wijzigt is men dan de eerste die het begrijpt en reageert of reageert de concurrent sneller?
• Integreert men ongelijksoortige data en systemen effectief om nieuw inzicht in de klant/burger te krijgen?

3. Wereldwijd geïntegreerd
• Worden wereldwijde kennis, middelen en verschillende competenties effectief geïntegreerd in netwerken van topinstituten?
• Worden leidinggevenden ontwikkeld om globaal te acteren en te denken?
• Worden maatschappelijke verbindingen ondersteund om integratie en innovatie te stimuleren?
• Is er een gedetailleerd plan voor wereldwijde samenwerking, overnames en aquisities?

4. Van nature gericht op doorbraken
• Zijn er doorbraken die de hele “markt” zal transformeren. Is het waarschijnlijker dat hij van de eigen organisatie komt of van een andere?
• Wordt er nagedacht over waar de volgende doorbraak vandaan komt?
• Wordt er gekeken naar concepten en business modellen van andere organisaties die de “markt” kunnen omvormen?
• Ben je in staat om ruimte te creëren voor ondernemerschap en innovatieve business modellen terwijl het dagelijkse werk doorgaat.

5. Maatschappelijk verantwoord
• Begrijpt de organisatie de verwachtingen van de burger voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe worden zij betrokken?
• Weet de organisatie naar welke NGO’s de burger luistert en werkt de organisatie met deze NGO’s samen?
• Is er voldoende inzicht in huidige “groene” ontwikkelingen die toegepast kunnen worden zodat ze bijdragen aan de bredere maatschappelijk verantwoorde bedrijfsstrategie?
• Biedt de organisatie employees de kans om zich persoonlijk te onderscheiden?
• Hoe verzeker je dat de werkzaamheden door de organisatie heen in overeenstemming zijn met het beleid en de maatschappelijke waarden.

(Bron: IBM Global CEO study)

Meest gemaakte vouten bij innovatie

Het zou mooi zijn wanneer organisaties gewoon de slimste mensen aan konden trekken, ze een innovatie opdracht geven, een doel in de verte schetsen en ze verder hun gang laten gaan. Helaas werkt dat alleen in een perfecte wereld, constateert Morgan McCall jr (foto), hoogleraar Management en Organisatie aan de Marshall Business School van de Universiteit van Southern California. McCall schetst de vijf meest gemaakte leiderschapsfouten bij technische en sociale innovatie. Lees meer >>

Gemeente Tilburg voorop met digitale web

BroadVision, Inc., wereldwijd leverancier van strategische e-business oplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat de gemeente Tilburg haar innovatieve site, www.tilburg.nl, gaat lanceren die door de 202.000 inwoners van de stad kan worden gebruikt. De site, gecreëerd op basis van de BroadVision® Business Agility Suite-oplossing als het instrument voor het configureren van processen via het internet, stelt de inwoners in staat veel van de gewone administratieve handelingen online te regelen, verbetert de communicatie tussen het stadsbestuur en de inwoners en versterkt de reputatie van Tilburg als een van de meest technologisch geavanceerde steden van het land.

De site heeft een eenvoudige structuur en uitgebreide personalisatiemogelijkheden. Gebruikers kunnen een bezoek brengen aan een webshop om paspoorten, vergunningen en andere overheidsdocumenten aan te vragen en kunnen de uitgebreide zoekmachine gebruiken om alle documenten in allerlei vormen te vinden (.pdf, .txt, .ppt, etc.) op de site met specifieke tekst. In de nabije toekomst kan elke gebruiker een persoonlijke internetpagina (PIP) aanmaken en ervoor kiezen om nieuwsfeeds, RSS-feeds, specifiek nieuws voor Tilburg, online videos van bijeenkomsten, Tilburg online tv en andere informatiestromen te ontvangen.

Ons doel is om een toonaangevende site te creëren die onze inwoners vaak willen bezoeken en die kan dienen als model voor andere stedelijke/gemeentelijke overheidsinstanties in Nederland, aldus Michel Blezer, informaticus en ICT-adviseur bij de gemeente Tilburg. BroadVision oplossingen helpen ons daarbij door het eenvoudig te maken een uiterst stabiele site te bouwen met uitgebreide personalisatiemogelijkheden, microsites, een krachtige zoekfunctie en eenvoudige schaalbaarheid.

In Nederland worden overheidsinstanties regelmatig beoordeeld en er bestaat een lijst met beste overheidssites (www.overheid.nl). Bij aanvang van het project stond de openbare internetsite van Tilburg op nummer 60 en was het strategische doel om een plaats te verwerven bij de beste 10. Bij het lanceren van de nieuwe www.tilburg.nl site is de gemeente Tilburg gestegen naar de 14e plaats en bereikte slechts een week later de 5e plaats. Als de op vijf na grootste stad van Nederland is dit een uitstekende prestatie en het is een prioriteit voor Tilburg om deze status in de nabije toekomst te behouden en zelfs verbeteren.

We feliciteren de gemeente Tilburg met het creëren van een site die het vermogen toont van een stadsportaal om de communicatie onder burgers te verbeteren en de deelname aan bestuurskwesties te vergroten, aldus Dr. Pehong Chen, President en CEO bij BroadVision. De site toont daarnaast de kracht van een BroadVision-oplossing in het koppelen van de bezoekers van de site aan gepersonaliseerde informatie, bronnen en zakelijke processen en in het ondersteunen van samenwerking door autonome microsites.

Nederland loopt weer achter

Bij het Nederlandse innovatiebeleid ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing en daarom is het beleid aan herijking toe. Ook neemt de innovatieachterstand van Nederland in gestaag tempo toe. Op vele innovatie-indicatoren scoort Nederland onder gemiddeld, zo blijkt uit een bericht op MKBnet.

Bron : Economisch Statistische Berichten – p. 468