Innovatie succesvolste middel voor winstgevendheid

Een derde van de Nederlandse mkb-bedrijven ziet innovatie als de succesvolste maatregel om de winstgevendheid te verbeteren tijdens de recessie. Kostenreductie en investeringen worden daarnaast als winstverbeteraars gezien. Dat blijkt uit het International Business Report 2009 van Grant Thornton. Opvallend is natuurlijk dat innovatie nu op 1 staat. Voorheen was de nummer 1 in de meeste gevallen toch kostenreductie. Pas op nummer 6 komen investeringen.

In welk "Supermodel" gedijd innovatie het best?

Het is niet meer genoeg het Amerikaanse neoliberale kapitalisme dood te verklaren. Wat gaat er in de loop van de 21e eeuw voor in de plaats komen? Is er zoiets als een ‘crisisproof’ economisch model? Komt er een nieuwe economische orde, en is die nog wel mondiaal? Wat wordt de ideale relatie tussen markt en overheid? Kan het geldende paradigma (de vrije markt schept vanzelf evenwicht en welvaart voor iedereen) de prullenmand in, en wat wordt dan het nieuwe? Welke regio van onze multipolaire wereld heeft het meest toekomstbestendige model?
Gisterenavond besteede Tegenlicht hier uitgebreid aandacht aan met de uitzending “The World’s Next Supermodel
Onder de aandacht kwam mede ook de vraag in welk economisch model, het Amerikaanse, het Europese, het Aziatische of zelfs Braziliaanse model innovatie het beste gedijd? De conclusie was duidelijk. In het Amerikaanse (of zo u wilt Angelsaksische) model gedijd innovatie het best. Vooral door de openheid, ondernemerszin en de mogelijkheden voor kenniswerkers kansen te verzilveren zonder al te veel strikte regelgeving en overheidsbemoeienis. In Europa is het wat dat betreft nog wat lastiger voor creatievelingen, ondernemers, slimme en vrije denkers dan in Amerika om met deze type mensen een bijdrage te leveren aan innovatie die leidt tot een sterkere economie. Laat staan in landen waar alles door de overheid gereguleerd wordt. Een ingewikkeld verhaal. Kortom bekijk het totale plaatje eens en trek je eigen conclusie.

Innovatie van ING, Google of Apple?

Wie het weet mag het zeggen.


ING moet tijdens de kredietcrisis wat. Nu komen ze met een kleine applicatie om zo snel mogelijk op je Google Phone de dichtstbijzijnde pinautomaat te vinden. Zijn dit voortekenen voor het beschikbaar hebben van geld uit de automaat? Wie er het eerste is kan bij zijn geld. De anderen missen de boot. Het aandeel is vandaag in ieder geval weer 11% gedaald en is op het laagste punt ooit.
Nee zonder gekheid, deze applicatie was al lang beschikbaar op Apple’s iPhone. En dan niet alleen voor de PIN automaten van de ING maar van alle banken. Handig appje dus als je geld hebt op je rekening.

Ing biedt wel gratis bankieren aan voor een jaar. Nou dat is geweldig toch?
Video met Anouk

Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën

rapportInnovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden. Een nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie is nodig. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid geeft de WRR aanbevelingen voor verbetering van het innovatieproces in Nederland op micro- en mesoniveau: in bedrijven, tussen bedrijven en in netwerken. Het innovatiebeleid dat de WRR voorstelt, biedt openingen: over grenzen heen, voor samenwerking, voor verrassingen en voor uitdagers. Innovatie over grenzen heen van landen, sectoren, technologieën en regio’s. Samenwerking en uitwisseling bevorderen in en tussen bedrijven en instellingen. Vormen van organisatie en toezicht die innovatie stimuleren, obstakels wegnemen en ruimte geven aan uitdagers. Het hele rapport kun je downloaden via deze link

Op BNR was vanmiddag te horen dat het innovatieplatform via de mond van Ad Scheepbouwer er anders over denkt…

2009 wordt het jaar van het puinruimen

Dat zegt Bert Heemskerk tenminste, topman van de Rabobank. Ik hoop dat hij gelijk heeft en eerlijk gezegd denk ik ook dat hij gelijk heeft. Er is al heel wat puin op straat komen te liggen de afgelopen maanden. Kredietcrisis of niet, het is tijd voor verandering. Wederom is het bewijs geleverd dat te nooit goed is. Kapitalisme, communisme het zijn metabegrippen die bij te altijd omvallen. En TErecht! Ik ga ervan uit dat deze chaos de ideale voedingsbodem heeft gecreerd om innovaties te laten floreren. Tenslotte zijnd e overheidsfinancien op orden en hoeft er niet extra bezuinigd te worden. Zo kunnen we er als economie alleen maar weer beter van worden. Te beginnen bij innovatie in de financiele sector. En dan denk ik niet aan allerlei ingewikkelde nieuwe producten maar aan echt maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de banken. Daarnaast moet Nederland zich veel sterker focussen op kennis, innovatie in onderwijs en innovatie in de zorgsector. Daar vallen de grootste kansen te verzilveren.

Een mooie opdracht voor 2009 en daarna: “puinruimen en kansen pakken.”

Sterk Nederlands staaltje in Dubai

Voor de kust van Dubai heeft het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord 320 miljoen kuub zand opgespoten voor een eilandengroep in de vorm van de wereldkaart. Een prachtige opdracht natuurlijk. De eilandgroep zal gaan dienen als een rijkeluisresort. Een idee voor het Tulpeiland voor de Nederlandse kust?

Of toch liever een energie eiland???