"Klimaatverandering in Haaglanden: op welke schaal bedenkt u oplossingen?"

Afbeelding 1Morgen 23 juni op het symposium in Madurodam heeft u de kans. Alle Nederlandse waterbouwkundige projecten in één wandeling. Die kans doet zich nu voor in Madurodam met de ‘water-wandel-route’. Op een schaal van 1 op 25 én van bovenaf wordt Nederland overzichtelijk, kun je andere verbanden zien en nieuwe oplossingen ontdekken. In de proeftuinen in de regio Haaglanden wordt kennis opgedaan en worden experimenten uitgevoerd waarmee de regio klimaatbestendiger wordt. Deze kunnen vervolgens op grotere schaal in de regio, in Nederland en de rest van de wereld worden toegepast.

Voor wie is dit symposium bedoeld?
Dit symposium richt zich op bestuurders, beleidsmakers, adviseurs en projectleiders van zowel de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als kennisinstellingen.

Een goed idee?
Wij bieden u de mogelijkheid om uw ideeën en concepten uit te werken met subsidie van Waterkader Haaglanden. Elk goed idee kan – mits positief getoetst aan de voorwaarden voor subsidietoekenning – worden gehonoreerd en uitgevoerd worden.

Programma 23 juni 2009

Hans Wiegel opent uitbreiding Micronclean

Hans Wiegel opent uitbreiding Micronclean.


Meest innovatieve High Tech cleanroom wasserij ter wereld!

Adjied Bakas, Microtrends Nederland

Boekpresentatie Microtrends Nederland van Adjiedj Bakas


Trendwatching is hot in tijden van crisis. Trendwatcher kun je worden, trendsetter ben je of ben je niet.
Adjied Bakas is bijzonder……

Het zweet van open innovatie

Als iemand zegt dat hij of zij bezig is met open innovatie zou de vraag moeten zijn: “Wat versta jij dan onder open innovatie?”  Op Frankwatching wordt deze discussie niet gevoerd, maar wordt wel uitgelegd wat eronder verstaan wordt. En dat is hard nodig want er zijn nog vaak veel onduidelijkheden over. De grondlegger van het gedachtengoed is in ieder geval Henry Chesbrough die hier een bestseller over schreef. Volgens hem is: “Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation “

En als je het mij vraagt kost het heel wat “zweet en tranen” om dat op een goede manier te bereiken. Hoeveel organisaties weten echt welke kennis ze in huis hebben en welke ze nog missen?

Congres Nieuwe Producten Bedenken '09

imageIn de huidige recessie is de behoefte aan innovatie bij marketeers actueler dan ooit. Maar ‘hoe doe je dit effectief’? Op het congres Nieuwe Producten Bedenken 09 krijg je concrete antwoorden van innovators uit de praktijk. Het vindt plaats op 15 september 2009 van 13.00 uur – 21.00 uur in de Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek. Innovatieauteur Gijs van Wulfen, initiatiefnemer van nieuweproductenbedenken.nl, leidt het congres. Eigentijdse communicatiemensen, innovators, marketeers, business developers, brainstormers, marktonderzoekers en productontwikkelaars uit Nederland en Vlaanderen ontmoeten elkaar daar.

Sprekers komen zelf uit de innovatiepraktijk. Zo zijn er bijdragen van:
·      Anita Mooiweer van Sanoma Uitgevers over Online ontdekken van customer insights;
·      Jasper Hagedoorn van Dremefa over het bedenken van nieuwe Bobike fietszitjes;
·      Jeannette van der Kruk van ProRail over het ontwikkelen van nieuwe informatiediensten;
·      Remy Kluizenaar over het bedenken van nieuwe concepten voor Libelle en Margriet;
·      Bert de Lange van AB Oost over het ontwikkelen van nieuwe diensten rond arbeid voor agrariërs;
·      Ton Langeler, auteur van ‘Innovatie in de Polder’ over het implementeren van innovatie in de praktijk.

Het volledige congresprogramma vind je op de site.

Voor meer informatie en kun je contact opnemen met: nieuweproductenbedenken.nl
Gijs van Wulfen
+31-(0)30-2456320
+31-(0)6-51483575
gijs@nieuweproductenbedenken.nl

De vliegende auto

De Vliegende auto


Minister Eurlings wil dit idee zo snel mogelijk in Nederland ontwikkelen. Zo meldde het RTL nieuws vandaag. Een geweldig idee wat mij betreft, en goed voor Nederland als we dit succesvol op de markt weten te zetten. Wel duurzaam graag met schone niet fossiele brandstoffen. Go for it! Op de site van RTL staan meer foto’s en een video.

Kennismigranten komen naar Nederland

Het aantal kennismigranten dat elk jaar in Nederland wil komen werken, groeit elk jaar sinds de invoering van de kennismigrantenregeling in 2004.  Sinds 2004 zijn er ruim 13.000 kennismigranten naar Nederland gekomen, dat meldt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De deelnemende bedrijven zijn tevreden over de regeling. Zij zeggen dat deze bijdraagt aan versterking van de Nederlandse economie. Dat alles staat in de ‘Monitor Kennismigranten 2008’. Uit de monitor blijkt dat ongeveer de helft van de kennismigranten tussen de 18 en 30 jaar oud is en ongeveer een derde tussen de 30 en 40 jaar. Bijna 80 procent van hen heeft een universitaire opleiding afgerond. Van de kennismigranten die de afgelopen jaren naar Nederland kwamen is driekwart man. Ze werken vooral in de ICT- en zakelijke diensten sector, gevolgd door de industrie en handel. De meeste kennismigranten komen uit India, de Verenigde Staten en China.

Bron: Sociale Innovatie

Silicon Valley in Nederland

Silicon Valley

Originally uploaded by alifaan

Moeten we ook zoiets in Nederland creeren? Een gebied waar bedrijven bij elkaar kruipen om op hetzelfde terrein (digilife) samen te kunnen werken, kennis te delen en tegelijkertijd te concurreren? Eindhoven? Delft? Amsterdam? Rotterdam?
Geef je mening….

Nederland verliest terrein

kennis-600x120pxOp 4 februari postte ik het bericht dat Nederland in de middenmotor terecht is gekomen. Vandaag meldt het NRC dat Nederland terrein verliest in innovatie omdat de investeringen achter blijven. Vandaag is namelijk de kennisinvesteringsagenda tot 2016 gepresenteerd door het innovatieplatform. “Het kabinet moet in deze tijd van economische crisis niet bezuinigen maar juist fors extra investeren in kennis,”  zegt Gerard Kleisterlee, topman van Philips.

Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën

rapportInnovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden. Een nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie is nodig. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid geeft de WRR aanbevelingen voor verbetering van het innovatieproces in Nederland op micro- en mesoniveau: in bedrijven, tussen bedrijven en in netwerken. Het innovatiebeleid dat de WRR voorstelt, biedt openingen: over grenzen heen, voor samenwerking, voor verrassingen en voor uitdagers. Innovatie over grenzen heen van landen, sectoren, technologieën en regio’s. Samenwerking en uitwisseling bevorderen in en tussen bedrijven en instellingen. Vormen van organisatie en toezicht die innovatie stimuleren, obstakels wegnemen en ruimte geven aan uitdagers. Het hele rapport kun je downloaden via deze link

Op BNR was vanmiddag te horen dat het innovatieplatform via de mond van Ad Scheepbouwer er anders over denkt…