The President's First Cabinet Meeting op YouTube

The President’s First Cabinet Meeting


Dit is aardig innovatief in de zin van openbaarheid van bestuur en transparantie. In Nederland is al ophef als de minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen twittered of een fotootje maakt in de ministerraad met z’n iPhone.

Adjied Bakas, Microtrends Nederland

Boekpresentatie Microtrends Nederland van Adjiedj Bakas


Trendwatching is hot in tijden van crisis. Trendwatcher kun je worden, trendsetter ben je of ben je niet.
Adjied Bakas is bijzonder……

Innovatie in Nederland: Veiligheid troef!

Gedurende drie maanden sprak Six Fingers met 21 innovatie professionals. Zij spraken met experts op het gebied van innovatie en met professionals van zowel grote en kleine organisaties uit diverse branches. Over diverse thema’s, van open innovatie tot het innovatieproces tot cultuuraspecten. De resultaten zijn hier te vinden.

Ondernemen en innoveren op een Higher Level?

De gedachte achter Higherlevel.nl is om ondernemers te helpen elkaar naar een hoger niveau te brengen.

De overheid doet haar best om goede voorlichting te geven, maar ondernemers zitten vaak met heel andere vraagstukken. Naast wat de overheid voor ondernemers kan betekenen, is het belangrijk om voor de hele ondernemerscyclus, van goed idee tot marktsucces, ondersteuning te bieden.

Ondernemers hebben behoefte aan kennis, informatie en contacten. Higherlevel.nl is een virtuele ontmoetingsplaats waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar helpen. Kijk daarom eens op higherlevel.nl en meld je aan.

Onder de vleugels van Economische Zaken is Higherlevel.nl inmiddels een losse entiteit binnen EZ geworden. Higherlevel.nl speelt ook binnen EZ een echte voortrekkersrol van hoe het ook kan in de communicatie met en tussen de doelgroep!

Dagelijks zijn er vele actieve discussies tussen ondernemers en starters te vinden en binnenkort ook de forse aanwezigheid van het Octrooicentrum, de EVD en waarschijnlijk ook Syntens.

Destijds is Higherlevel.nl volledig onder de radar opgezet door twee oud-ondernemers in EZ-dienst. De ene (Dennis Hettema) is weer ondernemer geworden vanuit Zweden waar hij nu woont, de andere (Mikky Vrolijk) is nog altijd één van de mensen achter de site.

Bronnen: higherlevel.nl en Jeroen Bakker

Groen is de kleur van de toekomst (UPDATE)

Investeerders, burgers en overheden opgelet, want groen en eco zijn de nieuwe sleutels naar succes en innovatie. Op trendwatching.com staat te lezen dat juist de Obama administration en China de wereldwijde post-recessie gaan bestrijden met groen en duurzaam. Inclusief een flinke dosis regels en wetten. Dat mag dan gelden op macroniveau, maar op microniveau zal de consument ook steeds meer gaan vragen om groene producten. Gewoon uit het feit dat er een groeiend verantwoordelijkheidsbesef aan het ontstaan is voor een groene planeet.

Ook in de modewereld is groen helemaal in. Zo staat te lezen in de telegraaf.

In welk "Supermodel" gedijd innovatie het best?

Het is niet meer genoeg het Amerikaanse neoliberale kapitalisme dood te verklaren. Wat gaat er in de loop van de 21e eeuw voor in de plaats komen? Is er zoiets als een ‘crisisproof’ economisch model? Komt er een nieuwe economische orde, en is die nog wel mondiaal? Wat wordt de ideale relatie tussen markt en overheid? Kan het geldende paradigma (de vrije markt schept vanzelf evenwicht en welvaart voor iedereen) de prullenmand in, en wat wordt dan het nieuwe? Welke regio van onze multipolaire wereld heeft het meest toekomstbestendige model?
Gisterenavond besteede Tegenlicht hier uitgebreid aandacht aan met de uitzending “The World’s Next Supermodel
Onder de aandacht kwam mede ook de vraag in welk economisch model, het Amerikaanse, het Europese, het Aziatische of zelfs Braziliaanse model innovatie het beste gedijd? De conclusie was duidelijk. In het Amerikaanse (of zo u wilt Angelsaksische) model gedijd innovatie het best. Vooral door de openheid, ondernemerszin en de mogelijkheden voor kenniswerkers kansen te verzilveren zonder al te veel strikte regelgeving en overheidsbemoeienis. In Europa is het wat dat betreft nog wat lastiger voor creatievelingen, ondernemers, slimme en vrije denkers dan in Amerika om met deze type mensen een bijdrage te leveren aan innovatie die leidt tot een sterkere economie. Laat staan in landen waar alles door de overheid gereguleerd wordt. Een ingewikkeld verhaal. Kortom bekijk het totale plaatje eens en trek je eigen conclusie.

Nederland wederom in de innovatie-middenmotor

afbeelding-1The European Innovation Scoreboard (EIS) is opnieuw verschenen en Nederland blijft daarin wederom een matige positie vertonen. Het zit achterin de groep “volgers” binnen de EU, ondanks succes bij de betatech promotie en breedbandontwikkeling. Het hele bericht en de resultaten zijn te lezen op scienceguide.nl.
Voorop lopen de zogenaamde innovation leaders, Zweden, Finland, Denemarken, UK en Duitsland. Waarbij opgemerkt wordt dat Duitsland aan een inhaalrace bezig is en Denemarken juist stagneert. Het complete rapport is hier te downloaden.

afbeelding-2

Innovatie is meer dan kennis en goede ideeën

rapportInnovatie is ook een kwestie van organisatie en vaardigheden. Een nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie is nodig. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid geeft de WRR aanbevelingen voor verbetering van het innovatieproces in Nederland op micro- en mesoniveau: in bedrijven, tussen bedrijven en in netwerken. Het innovatiebeleid dat de WRR voorstelt, biedt openingen: over grenzen heen, voor samenwerking, voor verrassingen en voor uitdagers. Innovatie over grenzen heen van landen, sectoren, technologieën en regio’s. Samenwerking en uitwisseling bevorderen in en tussen bedrijven en instellingen. Vormen van organisatie en toezicht die innovatie stimuleren, obstakels wegnemen en ruimte geven aan uitdagers. Het hele rapport kun je downloaden via deze link

Op BNR was vanmiddag te horen dat het innovatieplatform via de mond van Ad Scheepbouwer er anders over denkt…

Delfland wint Infratech innovatieprijs 2009

Goed waterschap, goed innovatorschap. Het werpt zijn vruchten af. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de Infratech innovatieprijs voor het thema water gewonnen met het zogenaamde Krooswiel.  Een drijvend gemaaltje op zonne-energie dat Kroos verwijdert uit het oppervlaktewater. Een probleem waar vele waterschappen sinds jaar en dag mee kampen. Ik ben heel blij met deze overwinning, het helpt alleen al om de organisatie nog innovatiever te maken, en het stimuleert de mensen om goed over hun werk na te denken. Continu nadenken hoe kan ik het slimmer doen.  Hans Buisman van Delfland en BOM Aqua B.V deden dat.  Lees het bericht op de website van Delfland.

Infratech 2009, klimaat voor vernieuwing

Volgende week begint in de Ahoy te Rotterdam de Infratech 2009. De beurs en ontmoetingsplaats voor de infrastructuur. Maar dit jaar met het thema klimaat voor vernieuwing. Op deze beurs zal dan ook ruime aandacht zijn voor water en innovatie.  Precies dat gebied waarin ik zelf ook werkzaam ben.  Zo is er de mogelijkheid om te stemmen voor de Infratech innovatieprijs. Kijk daarvoor op de website  http://www.infratech.nl/innovatieprijs/ en breng uw stem uit. Ik hoop u volgende week te kunnen ontmoeten.