De man die anders kan denken

aboutjobs
De wereld bestaat uit twee verschillende soorten mensen. Als je bij de naam ‘Steve Jobs’ denkt: “Wie is dat..?” moet je even verder lezen. Als je wél weet wie ik bedoel: óók verder lezen. Want over mensen die in staat zijn de wereld te veranderen kun je nooit genoeg lezen.
Als je via Google op ‘Steve Jobs’ zoekt kom je een hele berg informatie over de CEO van Apple Computer Inc. tegen. Ook zijn er stapels boeken over de man volgeschreven. Hele volkstammen Mac-fanaten adoreren de man. En gek genoeg zijn er bijna geen fatsoenlijke sites met een overzicht van Steve Jobs en zijn levenswandel tot dusver.
Romain Moisescot heeft daar verandering in gebracht met zijn internetsite All About Steve Jobs. Een uitermate keurig verzorgde site met een nagenoeg volledig overzicht van alles wat met de persoonlijkheid Steve Jobs te maken heeft. Let op: de site ondersteunt geen Internet Explorer. De maker van de site geeft hiermee blijk van enige humor.

Over mensen die in staat zijn de wereld te veranderen kun je nooit genoeg lezen. Toch..?

45 miljoen extra beschikbaar voor het innovatieprogramma watertechnologie

Tijdens de lancering van het innovatieprogramma werd ook de subsidieregeling InnoWATOR aangekondigd. De Nederlandse watertechnologiesector is overtuigd dat zij mondiaal een unieke positie kan innemen. In 2005 stelde de watersector in haar toekomstvisie dat daarvoor een nieuwe aanpak noodzakelijk was. De nieuwe aanpak bestaat uit betere samenwerking en gericht investeren in kansrijke sectoren. Daarom hebben de bedrijven, kennisinstellingen en de overheid de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een ambitieus innovatieprogramma, met als doel verbetering van de positie op de wereldmarkt door middel van innovatie.  Het innovatieprogramma is opgesteld onder leiding van de Stuurgroep Watertechnologie van het NWP en het ministerie van Economische Zaken. EZ heeft in totaal 45 miljoen euro gereserveerd om de uitvoering van het innovatieprogramma Watertechnologie te ondersteunen (2006-2010). Dit geld is onder meer bestemd voor:
• de tender InnoWATOR
• internationale samenwerking bij R&D
• referentieprojecten
Als eerste onderdeel van het innovatieprogramma is de subsidieregeling InnoWATOR 
van start gegaan. InnoWATOR is erop gericht om kennis te vertalen naar nieuwe 
producten en diensten, bijvoorbeeld op het gebied van afvalwaterzuivering of drinkwater. 
Met de regeling kunnen projectvoorstellen worden ondersteund waarbinnen bedrijven 
en kennisinstellingen samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling voor innovaties. 

Watertechnologie is het derde innovatieprogramma dat voort komt uit het nieuwe 
innovatiebeleid van het ministerie van EZ. De overheid stelt hierin samen met ondernemers en kennisinstellingen programma´s op, waarin Nederland in economisch opzicht internationaal voorop loopt of kan gaan lopen. Eerder werden innovatie- programma´s gelanceerd voor nanotechnologie en embedded systems (Point One) en Food & Nutrition. 

Voor informatie over de Stuurgroep Watertechnologie en het Innovatieprogramma kunt u contact opnemen met het NWP.

Meer informatie over de voorwaarden van de tender InnoWATOR staat op: www.watertechnologie.com

Cradle to Cradle filosofie

img.db
Het afval dat we lozen verdwijnt niet, er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Maar uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam.
In 1991 ontmoeten de ontwerper William McDonough en de chemicus Michael Braungart elkaar in een tuin ergens op een dak in New York. Ze raken in gesprek over de giftigheid van afvalstoffen en het ontwerpen van producten. Michael legt William zijn idee voor om een biologisch afbreekbare frisdrankfles te maken met daarin ingebouwd een zaadje. Je kunt de fles dan gewoon weggooien in de natuur. De fles zal dan afgebroken worden en tot voedsel dienen voor het zaadje. De natuur kent dit principe allang maar McDonough en Braungart bedachten dat het principe Afval = Voedsel ook toegepast kan worden op alle producten die de mens fabriceert.

Drie jaar later ging hun bedrijf McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) van start. Essentieel in hun ontwerpstrategie is om het oude adagium ‘Cradle to Grave’ te vervangen door het ‘Cradle to Cradle’ (C2C) principe:

– Ontwerp producten en processen zo dat de waardevolle materialen en de investeringen van triljarden dollars die gebruikt worden om ze te produceren beschikbaar blijven voor de mens en zijn natuurlijke omgeving.
– Ontwerp alle producten zodanig dat ze volledig kunnen worden hergebruikt uitgaande van het principe: Afval is voedsel.
– Een product moet volledig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel dienen voor natuurlijke organismen.
– Alle niet afbreekbare stoffen moeten beschouwd worden als een hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten in de technosfeer.
– Zorg ervoor dat er tijdens de fabricage van een product op geen enkele wijze schadelijke afvalstoffen ontstaan.

McDonough is een graag geziene gast op het Witte Huis, want zijn milieustrategie pleit niet voor versobering en anticonsumentisme, integendeel. Groei, overvloed, economische groei en een schoon milieu gaan zeer goed hand in hand. Het klinkt utopisch en onhaalbaar, ware het niet dat het Afval = Voedsel als concept al overgenomen is door bedrijven als NIKE, Ford-motor company, kantoormeubel fabrikant Herman Miller en andere Fortune 500 ondernemingen. Recentelijk heeft ook de Chinese overheid het duo gevraagd hun ontwerpstrategie los te laten op de bouw van nieuwe huizen. China moet de komende 15 jaar voor 400 miljoen mensen nieuwe huizen bouwen. Als je dat met bakstenen zou doen zou China snel door zijn klei en zijn kolenvoorraden heen zijn. De Chinese president Hu Jintao citeert graag uit het werk van McDonough en Braungart. Hun strategie is uitgangspunt voor het officiële Chinese regeringsbeleid om te komen tot een Circular economy.

Bron: Tegenlicht

Meer links over dit onderwerp:

http://www.indigodev.com/Circular1.html
http://www.time.com/time/asia/magazine/article/0,13673,501020520-237091,00.html
http://www.time.com/time/reports/environment/heroes/heroesgallery/0,2967,mcdonough,00.html
http://www.chinauscenter.org/VillageSlideshow/photoessay.asp

En last but not least de film:
http://www.thenextindustrialrevolution.org/

Nederland in de top 10 van meest concurrerende economie ter wereld.

Nederland klimt twee plaatsen, van elf naar negen op de ranglijst. Volgens Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en lid van het WEF-panel, is het invloedrijke forum vooral positief over de kwaliteit van onze publieke instellingen, het economische beleid, de goede infrastructuur en de toenemende investeringen in hoger onderwijs.
Het onderzoek beoordeelt 125 landen op economische factoren, de kwaliteit van hun overheidsinstanties en het technologische niveau van het bedrijfsleven.
Toch mag Nederland ondanks de hoge notering niet achteroverleunen. Het meest verontrustende uit het onderzoek is volgens Volberda namelijk het gebrekkige vermogen van Nederlandse ondernemingen om nieuwe kennis toe te passen. ” Niet dat we slecht zijn in technologie. We scoren bijvoorbeeld goed op het aantal patenten en wetenschappelijke publicaties. Maar we slagen er niet in om deze kennis in de praktijk te brengen.”
Volberda bepleit daarom dat er vooral geld en energie worden gestoken in onderwijs, ondernemerschap en kenniswerkers.

De resultaten.

Pasted Graphic

Holland Innovation

Holland Innovation is een beurs voor ondernemers en investeerders. De voornaamste elementen van de beurs zijn:
– de informatiebeurs met stands van ondernemers en participanten,
– 24 Workshops,
– pitches,
– 1 op 1 gesprekken met experts en investeerders,
– plenaire kick-off en afsluiting met bijzondere gasten,
– netwerklunch en -borrel,
– de Nationale Uitvindersdag,
– BizWorld Fundraiser met Tim Draper
– de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs.

Over Holland Innovation
Holland Innovation is in 2004 ontstaan uit het samengaan van een aantal evenementen, gericht op dezelfde doelgroep. De eerste Holland Innovation werd gehouden in de Van Nelle Ontwerpfabriek en was een combinatie van de Beurs Startech van NeBIB, het Technostarter Seminar van Octrooicentrum Nederland, het Kennisfestival van de Kennisalliantie Zuid Holland en de ID-NL Jaarprijs van ID-NL. Het evenement werd gehosted door het EBDR van de gemeente Rotterdam. Het aantal bezoekers lag rond de 1850.
In 2005 organiseerden dezelfde partners Holland Innovation in het World Forum Convention Center (congrescentrum) te Den Haag. De Gemeente Den Haag was de genereuze host en het evenement trok een vergelijkbaar aantal bezoekers.
In 2006 wordt Holland Innovation op 4 oktober gehouden in het Jaarbeurscomplex te Utrecht. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het initiatief gedragen door de NOVU en NeBIB, samen met de gemeente en de provincie Utrecht en Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Holland Innovation is dit jaar een combinatie van de beurs StarTech (die voortaan Holland Innovation heet), De Nationale Uitvindersdag en de Fundraiser voor BizWorld.

Lokatie:
Jaarbeurscomplex te Utrecht.

Wilt u meer informatie?
Surf snel naar de site van Holland Innovation.

Innovaties voorspellen

fotocarlberger
Op Edusite.nl staan een aantal boeiende artikelen over voorspellen van innovaties. Kan dat dan zult u zich afvragen. Wel, de site pretendeert dat niet te doen is maar geeft wel een indruk van het innovatieveld. Een boeiend interview met Carl Berger, pionier op het gebied van ict-tools voor het onderwijs staat gepubliceerd.

Kwaliteit van Weblogs

Op http://www.netkwesties.nl/ staat een boeiend artikel over weblogs. “Weblogs hier, weblogs daar, weblogs overal. Kwantiteit te over. Maar wanneer, waar en hoe komt kwaliteit bovendrijven? Dat lijkt de kernvraag bij de overgang van het recente Blognomics 2.0 congres naar versie 3.0 in 2007.

Boeken business Innovatie

Don the Idea Guy heeft een digitale boekenplank opgezet op zijn website, waar hij zijn favoriete boeken toont op het gebied van zakelijke creativiteit. De boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij Amazon.

Innovatie in Europa

De vijfde editie van de European Innovation Scoreboard (EIS) is in januari 2006 bekend gemaakt. Zoals verwacht scoren Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland het hoogst.
In Januari van dit jaar staat Nederland op de achtste plaats van de 25 EU-landen, gevolgd door Frankrijk en Luxemburg. De Belgen doen het beter met een zesde plek. Nederland loopt het risico verder af te zakken in de ranglijst. Op de meeste gebieden scoren we slechts rond het gemiddelde, zonder uitzicht op verbetering.
Over de hele EU gezien, mogen alle landen meer aandacht aan hun innovatie-agenda besteden. De afstand tot de VS blijft vrijwel hetzelfde en Oosterse landen als China en India naderen met forse stappen.
Lees de stand van zaken op de Europese website.

Innovatieplatform

Het Innovatieplatform van premier Balkenende, dat tot doel heeft om de innovatiekracht van Nederland te versterken, heeft in drie jaar weinig bereikt. „We constateren dat het platform veel goed werk heeft verricht om innovatie en kenniseconomie op de agenda te krijgen. Maar er is amper iets concreet gemaakt.”

Dit stelt stichting Kennisland, die in 2003 aan de wieg stond van het Innovatieplatform, in een publicatie die morgen wordt aangeboden aan PvdA-leider Wouter Bos. Nederland moet beter gaan presteren op het gebied van onderwijs, innovatie en vernieuwing. We zijn nu al teruggezakt in de middenmoot, zo schrijft Kennisland.

Kennisland is een stichting die wordt gefinancierd door instanties als de gemeente Amsterdam, de universiteit van Leiden en bedrijven als ING en KPN, en werkt soms in opdracht van ministeries. In 2003 publiceerde Kennisland de Kenniseconomie Monitor. Vlak daarna benoemde premier Balkenende de toenmalige Kennisland voorzitter, Frans Nauta, als secretaris van zijn Innovatieplatform dat toen net was opgericht.

„Balkenende zei bij het begin van het platform dat het een ijsbreker moest worden die voor doorbraken in de samenleving zou zorgen. Ik heb van een ijsbreker toch een ander beeld, moet ik zeggen”, zegt Hans Westerhof, directeur van Kennisland.

In het advies dat morgen openbaar wordt, stelt Kennisland zes ‘doorbraken’ voor om het dreigende kennistekort in Nederland nu eindelijk wel aan te gaan pakken. Drie ervan gaan over onderwijs, één gaat over het makkelijker maken voor ondernemers om een bedrijf te starten.

Bron: nrc.nl

%d bloggers liken dit: