Innovatie in Europa

De vijfde editie van de European Innovation Scoreboard (EIS) is in januari 2006 bekend gemaakt. Zoals verwacht scoren Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland het hoogst.
In Januari van dit jaar staat Nederland op de achtste plaats van de 25 EU-landen, gevolgd door Frankrijk en Luxemburg. De Belgen doen het beter met een zesde plek. Nederland loopt het risico verder af te zakken in de ranglijst. Op de meeste gebieden scoren we slechts rond het gemiddelde, zonder uitzicht op verbetering.
Over de hele EU gezien, mogen alle landen meer aandacht aan hun innovatie-agenda besteden. De afstand tot de VS blijft vrijwel hetzelfde en Oosterse landen als China en India naderen met forse stappen.
Lees de stand van zaken op de Europese website.

Innovatieplatform

Het Innovatieplatform van premier Balkenende, dat tot doel heeft om de innovatiekracht van Nederland te versterken, heeft in drie jaar weinig bereikt. „We constateren dat het platform veel goed werk heeft verricht om innovatie en kenniseconomie op de agenda te krijgen. Maar er is amper iets concreet gemaakt.”

Dit stelt stichting Kennisland, die in 2003 aan de wieg stond van het Innovatieplatform, in een publicatie die morgen wordt aangeboden aan PvdA-leider Wouter Bos. Nederland moet beter gaan presteren op het gebied van onderwijs, innovatie en vernieuwing. We zijn nu al teruggezakt in de middenmoot, zo schrijft Kennisland.

Kennisland is een stichting die wordt gefinancierd door instanties als de gemeente Amsterdam, de universiteit van Leiden en bedrijven als ING en KPN, en werkt soms in opdracht van ministeries. In 2003 publiceerde Kennisland de Kenniseconomie Monitor. Vlak daarna benoemde premier Balkenende de toenmalige Kennisland voorzitter, Frans Nauta, als secretaris van zijn Innovatieplatform dat toen net was opgericht.

„Balkenende zei bij het begin van het platform dat het een ijsbreker moest worden die voor doorbraken in de samenleving zou zorgen. Ik heb van een ijsbreker toch een ander beeld, moet ik zeggen”, zegt Hans Westerhof, directeur van Kennisland.

In het advies dat morgen openbaar wordt, stelt Kennisland zes ‘doorbraken’ voor om het dreigende kennistekort in Nederland nu eindelijk wel aan te gaan pakken. Drie ervan gaan over onderwijs, één gaat over het makkelijker maken voor ondernemers om een bedrijf te starten.

Bron: nrc.nl

Innovatiediffusie

Wikipedia is op zich al een innovatie, maar daarover wil ik het nu niet hebben. Ik heb vandaag geleerd wat innovatiediffusie inhoudt. Een boeiend proces over de ontwikkeling van een innovatie. Wikipedia heeft deze diffusie aan den lijven ondervonden en is nu een van de meest bezochte website van dit moment.

De Innovatietheorie van Rogers (Difussion of Innovations) is een theorie die iets vertelt over de verspreiding van een idee (een innovatie) binnen een groep. De originele theorie is bedacht door de Fransman Gabriel Tarde, maar populair geworden door Everett Rogers.
De theorie is met name bekend uit de marketingwereld, waar de theorie iets vertelt over de levenscyclus van een product. Rogers onderscheidt vijf stadia, waarin vijf verschillende groepen worden onderscheiden die het product gaan kopen:
350px-Plc
Innovatietheorie van Rogers

* Innovators (2,5%) – Deze groep mensen zijn de eersten die het product willen hebben. Ze zijn op zoek naar het nieuwste van het nieuwste
* Early Adopters (13,5%) – Net na de innovators bestaat de groep van ealy adopters uit mensen die ook uit zijn op nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt door een sterke groei in de verkoop.
* Early Majority (34%) – Dit is de eerste grote groep mensen die het product gaat kopen. Het product wordt door de massa opgenomen en bereikt zijn volwassenheidsfase.
* Late Majority (34%) – Het product is volwassen, het overgrote deel van de markt is bekend met het product en koopt het. De verkopen zullen langzaam afnemen in deze fase.
* Laggards (16%) – De laatste fase van het product. Het product gaat eigenlijk de markt uit en een laatste groep mensen koopt het product vanwege (bijvoorbeeld) een goede aanbieding. De verkopen zullen afnemen in deze fase.

Deze beschrijving volgt de verschillende groepen mensen die het product aanschaffen. Het model is ook uit te drukken in termen van volwassenheid van het product zelf, de fasen zijn dan: Introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang.

Het diffusieproces van een innovatie kent volgens Hagerstrand een aantal fasen:

* Het primaire stadium, waarbij de innovatie zeer snel wordt geaccepteerd in het centrum
* Het diffusiestadium. De adoptiesnelheid vertraagt in het oorspronkelijke centrum en wordt naar buiten toe groter. Nieuwe centra ontstaan en de regionale verschillen worden kleiner.
* Het condensatiestadium: de innovatie is nu algemeen bekend en de acceptatie gaat trager in de zin dat de percentages langzamer stijgen.
* Tenslotte komt de eindfase: het verzadigingsstadium, waarin de percentages niet meer veranderen omdat de innovatie overal is aanvaard.

Deze fasen lopen in elkaar over. Het proces is continu en men spreekt dan ook van innovatie golven. Nog meer weten over innovatiediffusie kijk dan eens op Wikipedia.