Het zweet van open innovatie

Als iemand zegt dat hij of zij bezig is met open innovatie zou de vraag moeten zijn: “Wat versta jij dan onder open innovatie?”  Op Frankwatching wordt deze discussie niet gevoerd, maar wordt wel uitgelegd wat eronder verstaan wordt. En dat is hard nodig want er zijn nog vaak veel onduidelijkheden over. De grondlegger van het gedachtengoed is in ieder geval Henry Chesbrough die hier een bestseller over schreef. Volgens hem is: “Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation “

En als je het mij vraagt kost het heel wat “zweet en tranen” om dat op een goede manier te bereiken. Hoeveel organisaties weten echt welke kennis ze in huis hebben en welke ze nog missen?

Eerste netwerkschool in 2009

Uniek in Nederland. Het Innovatieplatform ondersteunt de Netwerkschool voor MBO-leerlingen vanaf 12 jaar, die vanaf 2009 van start gaat. De school is het gehele jaar open. E-learning en samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties staan centraal. Eindelijk een idee wat tevens een oplossing kan bieden voor vakantiefiles?
Lees meer op de website van het innovatieplatform.

Creatieve steden hebben meer nodig voor innovatie

Het thema van de creatieve stad die innovatie aanjaagt via investeringen in de creatieve industrie is zo onderhand genoegzaam bekend in Nederland. Maar, langzamerhand komen steden erachter dat innovatie meer nodig heeft dan alleen een sterke creatieve sector. In hun nieuwste boek ‘The Intercultural City’ laten auteurs Charles Landry (foto) en Phil Wood zien hoe steden en organisaties hebben geprofiteerd van nieuwe, interculturele dwarsverbanden. Lees meer >>

Nederlands-Belgisch fonds voor innovatie

Er komt een Nederlands-Belgisch fonds van bijna 190 miljoen euro waaruit allerlei projecten op het gebied van kennis-economie en innovatie worden betaald. Europa betaalt voor de helft mee, de andere helft komt van gemeenten en provincies in Brabant en Vlaanderen.

Iedereen die een idee heeft op het gebied van innovatie kan een beroep doen op het fonds. Er zijn nu al meer dan 120 ideeën binnengekomen.

In feite is het een vervolg op een eerder fonds. Resultaten daarvan zijn onder andere een fietspaden-netwerk in Vlaanderen en Brabant, grensoverschrijdende stageplaatsen voor HBO-studenten en het opkrikken van watertoerisme in beide landen.

Een glimp van innovatie bij Google

Naveen Viswanatha, lead sales engineer bij Google Enterprise, gaf vorige week een presentatie tijdens een webinar (web seminar) genaamd: “Innovation @ Google: a Day in the Life”.

Aan de orde kwam de vraag wat maakt dat Google zo goed kan omgaan met ideeen die leiden tot innovaties. Welnu, een deel ligt in Google’s eigen technologie zoals ze zelf de beschikking hebben over applicaties als Google Idea’s en Google Projects, maar ook een intranet search engine genaamd Moma. Die stelt medewerkers in staat om alles wat ook maar beschikbaar is van vergaderzalen, lunchlezingen tot en met het medewerkers handboek en urenregistratie tabellen beschikbaar te maken. Deze applicatie is geintergreerd met Gmail, Google Talk, Google Calendar and Google Docs.

De kern van de kracht ligt in Google platte organisatiestructuur waardoor iedereen ideeen snel kan oppakken via de genoemde web gebaseerde applicaties.

Een voorbeeld:
Er zijn screenshots van de presentatie van e-mails, de zogenaamde “Product Snippets,” waarbij engineers elkaar informeren over hun wekelijkse activiteiten. De e-mails worden verzameld in een zoekdatabase beschikbaar voor anderen.
Maar ook bijvoorbeeld “Google Ideas” waar medewerkers kunnen lezen waar collega’s aan werken, andere collega’s kunnen hun visie, aanvullende ideeen of commentaar op geven en er een score aanhangen.
Een prachtig en typisch voorbeeld van sociale innovatie in combinatie met technologie in je eigen bedrijf.

Innovatie = ontdekken + samenwerken (+fun)

Topinstituut voor innovatie en technologie komt er

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de oprichting van een Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het instituut moet een netwerk worden van Europese onderzoekers dat vooral het onderzoek naar klimaatverandering, energie en informatietechnologie gaat stimuleren. Dat meldt nu.nl
In Nederland is al zo’n topinstituut voor watertechnologie genaams TTI-W in Leeuwarden. Hopelijk sluiten ze bij elkaar aan. Waar het zal komen is nog onduidelijk. Wenen, Boedapest, het Poolse Wroclaw en Straatsburg worden genoemd.

Nederland een van de helden

Het CER (Centre for European Reform) in Londen heeft Nederland uitgeroepen tot een van de drie helden van de Europese Unie. Dat meldt de Volkskrant in een bericht over het bereiken van de doelstellingen van de zogenaamde Lissabon-agenda voor economische hervormingen. Griekenland en Estland zijn de andere twee helden.
De Lissabon agenda gaat onder meer over de doelstelling dat de Europese Unie in 2010 de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie van de wereld moet zijn. Waar Nederland met name goed in is is de informatiemaatschappij. Het komt erop neer dat we een hoog internetgebruik hebben.
Deze weblog gaat echter over innovatie en daar scoort Nederland nu juist beduidend minder. De bestedingen in R&D als percentage van het BNP zijn gedaald sinds het jaar 2000. Toch jammer van al die inspanningen van onder meer het innovatieplatform.

De burgergeluksindex komt eraan???

Laat burgers bepalen wat groei, geluk en welvaart is.
Een nieuwe index om economische groei en welzijn te meten. Daar is de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
nu sinds een paar jaar mee bezig. Volgens de OESO heeft het Bruto Binnenlands Product als graadmeter van groei en innovatie afgedaan. De OESO voert nu wereldwijd campagne om indicatoren van geluk, quality of life en welzijn mee te nemen. Begrijpelijke getallen zijn van groot belang voor mensen.

Een democratie in een kennissamenleving kan alleen functioneren wanneer zij rekenschap kan afleggen, aldus Giovannini van de OESO. En dat gaat niet meer met statistieken die de burger niets
zeggen.

Vorig jaar hebben de OESO, de VN, de Europese Commissie en de Organisatie van de Islamitische Conferentie bepaald dat er een algemeen geldende set van sleutelindicatoren dient te komen, bepaald door de burgers zelf. Australië heeft dit al gedaan.

Zo heeft de Franse president Sarkozy Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen de opdracht gegeven voor een geheel nieuw quality of life index. Sarkozy wil die index gebruiken om de Franse publieke instellingen ingrijpend te hervormen.
Sarkozy is zo te zien in elk geval heel gelukkig met Carla Bruni…:)

Hoe zou Nederland hier mee om moeten gaan is dan mijn vraag. De Balkenende normen en waarden index, of toch maar liever de burgergeluksindex?

Mensen alsjeblieft, laten we de nuchterheid bewaren en gewoon genieten van de mooie dingen in het leven. Een ding weet ik in ieder geval wel zeker geluk is niet echt te meten, het is gewoon een gevoel dat je zo nu en dan hebt. Maar goed dat is mijn bescheiden mening, wat is de uwe?

Bron: socialeinnovatie.nu

Een nieuw innovatief programma van de VPRO

Vandaag was voor de eerste keer het nieuwe TV programma van de VPRO Noorderlicht nieuws te zien. Leuk gepresenteerd door Georgina Verbaan en Pieter van der Wielen. Het “innovatie” nieuws moet op een luchtige toon gebracht worden. En dat is nu net waar Georgina goed in is. De discussie over of Georgina wel of niet met wetenschap in verband kan worden gebracht is wat mij betreft allemaal onzin. Eindelijk eens een frisse blik op wetenschappelijk nieuws.

Wat ik persoonlijk een erg interessant verhaal vond is het volgende:
Een revolutionaire manier om biobrandstof te maken met behulp van zonlicht, CO2 en genetisch veranderde algen. Onderzoekers waaronder microbioloog Joost Teixeira de Matto van de Universiteit van Amsterdam vroegen patent aan op deze methode. s.

Innovatief organiseren

Vandaag kreeg ik van een collega een artikel in mijn handen gedrukt genaamd: “succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren.” Een artikel dat gaat over drie typen innovatie. Dit zijn:
1. Product en procesinnovatie de “wat” vraag)
2. Strategische innovatie (de “waartoe” vraag)
3. Innovatief organiseren (de “hoe” vraag)
En waar het om gaat is om ze aan elkaar te koppelen. Het denkkader dat dan ontstaat benadert de werkelijkheid veel meer dan om ze afzonderlijk van elkaar te zien. De focus is dan te eenzijdig.
Een boeiend verhaal mag ik wel zeggen met aansprekende voorbeelden van onder meer een bedrijf als Ten Cate. De schrijvers van dit verhaal Edwin Lambrechts en Richard Puyt zijn beide redeacteur bij de website innovatieforganiseren.nl
Ik heb ze toegevoegd aan de links.