Eerste netwerkschool in 2009

Uniek in Nederland. Het Innovatieplatform ondersteunt de Netwerkschool voor MBO-leerlingen vanaf 12 jaar, die vanaf 2009 van start gaat. De school is het gehele jaar open. E-learning en samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties staan centraal. Eindelijk een idee wat tevens een oplossing kan bieden voor vakantiefiles?
Lees meer op de website van het innovatieplatform.

De agenda voor 2008

Vanavond was in VPRO’s Tegenlicht de documentaire agenda 2008 te zien. Een boeiend verhaal over de vragen:
Waarin moeten we volgend jaar beleggen om binnen te lopen? Beantwoord door Jim Rogers.
Hoe gaan de economische ontwikkelingen ons leven beïnvloeden? Beantwoord door Peter Schwartz
En komen we nog ergens met het identiteit- en/of integratiedebat? Beantwoord door Tariq Ramadan
Voor elke mens met verstand en gevoel voor de toekomst een must om te kijken naar de antwoorden van deze drie heren met voorspellende gave. Dat kan nog in de herhaling en later ook op internet. In de volgende afleveringen zal het ook gaan over de wereld van morgen.
Welcome to the real world….

Samen goed eten, niet de norm?

In de nieuwsbrief van het innovatienetwerk Agro trof ik dit bericht aan:

Een gezamenlijke gezonde maaltijd op scholen en zorginstellingen? Het bestaat. In het nieuwe boek ‘Parels van Samen Goed Eten’ heeft BusinessOpeners in opdracht van InnovatieNetwerk vijftien voorbeelden uit Nederland en drie uit het buitenland beschreven. Deze instellingen leggen ook uit welke barrières de initiatiefnemers hebben overwonnen. Ze laten daarmee indirect zien hoe het komt dat Samen Goed Eten niet de norm is. Bij veel scholen en zorginstellingen is de maaltijd het kind van de rekening. Samen lekker en goed eten in een prettige sfeer is doorgaans al helemaal een brug te ver. Het is snel te duur, te tijdrovend, of zelfs onmogelijk doordat de voorzieningen ontbreken (geen keuken, geen eetzaal). Dit is het algemene beeld, maar het kan dus ook anders. ‘Parels van Samen Goed Eten’ is grondstof voor bijeenkomsten die InnovatieNetwerk begin 2008 belegt met beslissers in scholen en zorginstellingen. Inzet van die bijeenkomsten is te komen tot doorbraken in de eetcultuur in deze instellingen. U kunt het boek aanvragen bij InnovatieNetwerk door een e-mail te sturen aan: info@innonet.agro.nl.

Wat mij betreft een eye-opener die heel heel hard vraagt om een goed aanpak. Ik herinner mij opeens ook de TV serie Schooldinners van Jamie Oliver over de eetcultuur op scholen in Engeland. Waar kinderen niet eens het verschil tussen een boontje en een prei kennen. Zelfs sommige ouders hadden nog nooit groenten gekookt. Ik dacht toen tja die Engelse keuken is al niks dus dat verbaasd me niets. Dat het in Nederland ook deze kant op gaat verbaasd mij wel. Hoe kunnen we dit met lede ogen aanzien?

Zesjescultuur en controledrift? Hou het leuk.

Wat zeggen bestuurders over innovatie? Het aantal Nederlandse innovaties dat de markt bereikt valt tegen, maar waar komt dat nou door? Volgens de bestuurders komt dat door de medewerkers. Ze zijn onvoldoende gericht op innovatie. Bestuurders vinden dat dit komt omdat de cultuur in Nederlandse bedrijven te weinig gericht is op het leveren van prestaties en het leren van fouten. Daar zijn de werknemers zelf niet persoonlijk verantwoordelijk voor, menen de bestuurders, dat komt door de zesjescultuur in het onderwijs. (Waar komt deze term toch vandaan vraag ik mij telkens af meneer Balkenende?) Het creativiteitsonderzoek van het FD liet echter zien dat de potentie onder werknemers om te innoveren wel aanwezig is. 750 mensen die aan het onderzoek deelnamen gaven aan dat zij juist van het management de ruimte niet krijgen om creatief en innovatief te zijn. De onderzoeksdeelnemers verwijten de top van de bedrijven controledrift en risicomijdend gedrag. Ik denk dat dit een aardige conclusie is die erg herkenbaar is. Lekker navelstaren en vingertjes wijzen, daar zijn we als Nederlanders toch nog steeds goed in. Maar wat gaan de bestuurders daar nu aan doen? Het is toch voor hun of hun bedrijven van levensbelang dat we innoveren? In Amerika is dat in elk geval wel zo. In Nederland misschien over een aantal jaren als de bedrijven met een echte Nederlandse cultuur allemaal zijn opgslokt door buitenlandse investeerders en grotere ondernemingen. Een reden te meer voor bestuurders om als de bliksem aan het innoveren te slaan. Of willen ze dat juist bewust niet en wachten ze op hun aandelenverzilvering? Een heleboel vragen wederom. Mijn advies is: Gewoon innoveren, het maakt het leven een stuk leuker, en we hebben toch geld genoeg!!