Rendement zonnecellen moet en gaat omhoog

Al jaren is de discussie dat het rendement van zonne-cellen niet hoog genoeg is om zonne-energie echt door te laten breken. Dat is technbische gezien waar, maar je ziet tegelijkertijd dat in bijvoorbeeld Duitsland mensen gewoon allemaal (al dan niet met subsidie) hun eigen zonnepaneel op het dak van hun huis laten leggen. Een goede ontwikkeling. oefening baart kunst. En zie vandaag in de pers. Er komen al zonne-cellen die een hoger rendement hebben. Laten we nu eindelijk de kracht van de zon eens gaan benutten voor ons alsmaar stijgende energie vraag en weg met al die vuile kolencentrales en schone maar gevaarlijke kerncentrales.

De nanotechnologie is aan een opmars bezig, een team van Nederlandse en Tsjechische onderzoekers heeft namelijk silicium nanokristallen gemaakt die het rendement van zonnecellen flink kunnen gaan verhogen. Het begin is er dus al. Lees meer…

Technologische innovatie in de sport

Syntens houdt voor zijn stakeholders in het westen van het land een bijeenkomst over innovaties in de sport en technologie. Doel van deze bijeenkomst is extra aandacht voor innovatiestimulering voor het MKB te bewerkstelligen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Nederlands Architectuur instituut, waar de tentoonstelling NL28: Olympisch Vuur tot 21 september 2008 plaats heeft. Lees meer op de website van Syntens.

Wii Fit toppunt van innovatie?

Volgens Wii Fit is tegenwoordig niemand meer gezond en zijn onze lichamen zich buitenproportioneel gaan ontwikkelen, kortom: de balans is totaal weg. Een of ander wit plankje zou daar verandering in moeten brengen maar het zou net zo goed een buitenaardse landmijn kunnen zijn waar we met ons allen gewillig op gaan staan om vervolgens in miljoenen kleine hompjes vlees geblazen te worden en voor stamcelonderzoek misbruikt gaan worden.

De hersenspoeling begint bij de eerste ademhalingsoefening: rustig in- en uitademen terwijl je je gewicht in het midden houdt, gevisualiseerd door een rode stip (goh, op hoeveel geweren zit die wel niet). Probleem is echter dat het zo retardieus in beeld wordt gebracht dat het onmogelijk is om niet te lachen, waardoor je je balans kwijtraakt en een polygonen wijfcoach met cup D compleet over de zeik gaat. Godver.

Maar wat is dit spel geniaal. Het zet mijn geobesiteerde pa aan het bewegen, laat mij de bewegingen uit Ochtendvitaminen nadoen zonder het tv-programma en mijn zij voelt nu ontzettend opgerekt aan. Ik geniet van die pijn en die oververhitte spieren alsof het warme broodjes met kaas en jam zijn. Ik krijg er, zoals het gezegde gaat, een boner van.

Dit is innovatie pur sang, een achterlijk idee doorgezet totdat het vorm heeft gekregen. Dit is een glimp van de toekomst en wie het niet wil zien is gewoon een pessimistische conservatist en kan beter muurschilderingen gaan maken in zijn eigen grot. Wii Fit is meer dan een paar stomme fitness-oefeningen, net zoals (de meeste) literatuur meer is dan een verhaal. Wii Fit bevat een boodschap, eentje die veel mensen niet willen zien, omdat zij Oost-Indisch blind zijn. Wii Fit komt onze buitenproportionele lichamen weer ontwikkelen zoals het hoort en de balans in ons leven helpen hervinden.

Dit stukje is geschreven door door: Odi et Amo en ik vind het prachtig.

Stimuleer Open Innovatie in de publieke dienstverlening

Minder doen is meer laten gebeuren

De overheid kan meer gebruikmaken van de kennis en creativiteit van burgers en van professionals bij gemeenten, zorginstellingen, scholen. Dat verbetert de afstemming van publieke diensten op de behoeften van burgers en verhoogt de kwaliteit. Daartoe moet de overheid professionals en burgers meer ruimte geven en zichzelf beperken tot regievoering. Dat is de strekking van het advies Meer laten gebeuren – Innovatiebeleid voor de publieke sector dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vandaag aanbiedt aan Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De AWT vindt dat innovatie in de publieke sector meer ruimte en meer stimulans verdient. AWT-voorzitter Joop Sistermans: ‘Schep voorwaarden voor zelforganisatie. Dat is de voornaamste opgave voor de overheid. Zelforganisatie mobiliseert kennis en ervaring van professionals en burgers. Dan ontstaat een proces van Open Innovatie in de publieke dienstverlening.’

Meer ruimte bieden
Om zelforganisatie te bevorderen, moet de overheid heldere kaders stellen. Doelstellingen, verantwoordelijkheden, spelregels en financiële randvoorwaarden dienen duidelijk te zijn. Het is van belang dat de overheid waar mogelijk aan publieke dienstverleners ruimte biedt om te concurreren en te experimenteren. Ze moet burgers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen tussen dienstverleners te kiezen, ook wanneer ze met publieke middelen voor diensten betalen.

Prikkels geven
Professionele dienstverleners moeten meer voor innovatie beloond worden. Initiatief en creativiteit verdienen erkenning en rugdekking van bestuurders en politiek. Innovatie mag niet ontmoedigd worden door elke efficiëntieverbetering af te straffen met een onmiddellijke korting op het budget.

Garanties bieden
De overheid moet wel een adequaat niveau van dienstverlening voor iedereen garanderen. Niet alle burgers willen of kunnen immers kiezen tussen aanbieders. Daarom dient de overheid te zorgen voor goede default options. Het zou verder goed zijn als zij minimumeisen formuleert voor kwaliteit en toegankelijkheid. Ook moet ze zorgen voor meer samenhang in de dienstverlening en afstemming tussen dienstverleners.

Leervermogen versterken
Kennis en innovaties moeten sneller doorstromen. Daartoe dient de overheid voor betere mechanismen voor kenniscirculatie te zorgen. Ze kan meer sector- of themagerichte netwerkorganisaties oprichten, zoals in een aantal sectoren al bestaan. Door middel van benchmarking kunnen publieke organisaties hun prestaties vergelijken met die van soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Bron: AWT, Adviesraad vor wetenschaps en technologiebeleid

Vernufteling 2008 naar Pharmafilter

Grontmij en Pharmafilter hebben dit jaar de prestigieuze technologieprijs Vernufteling gekregen voor het project in het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft om gezamenlijk afval en afvalwater in te zamelen en te verwerken. In dit concept ‘Duurzame Zorg’ wordt het afvalwater via membraanbiotechnologie en ozonisatie gezuiverd, het vaste afval wordt vergist. Het project kreeg zowel de vak- als de publieksprijs.
Pharmafilter introduceert een zeer vernieuwend concept. Door een nieuwe combinatie van technologieën ontstaat een beter werkproces voor de ziekenhuisverpleging en wordt een oplossing geboden voor de vervuiling van water ten gevolge van medicijngebruik. Door het gebruik van bioplastics als 100% afbreekbare wegwerpverpakking worden vele hygiëne gevoelige behandelingen overbodig en wordt het proces doelmatiger. Tegelijkertijd ontstaat er een afvalstroom die apart van het riool ter plekke kan worden gezuiverd. Met het project wordt een probleem aangekaart en een haalbare oplossing geboden, waar in Nederland nog geen regelgeving voor bestaat. Ook de exportpotentie van dit concept wordt als zeer gunstig ingeschat en wellicht is toepassing in gewone huishoudens mogelijk.

Toch leuk dat ik hier zelf via mijn werkgever in participeer.

potentiele oliecrisis leidt tot creativiteit

Creativiteit en innovatie zijn positieve gevolgen van een naderende oliecrisis. In Amerika wordt hier al hardop over gesproken, in Europa is dat nog niet het geval. Gisteren stond op nu.nl al het bericht dat KLM wil gaan testen of het mogelijk is de vliegtuigen te tanken met Kerosine die uit algen gewonnen wordt. Deze technologie is vrij nieuw en wordt nog niet grootschalig toegepast. Maar er vindt wel al veel onderzoek naar plaats. Nu dat KLM dit soort nieuwe technologie omarmt is de kans groot dat de ontwikkeling een postieve impuls krijgt. Algen zijn immers overal waar water een (te) hoog voedingsstoffen gehalte heeft. En zelfs in zee ontstaat soms grote algenbloei. Als dit op een gecontroleerde wijze kan plaatsvinden en deze energiebron op grote schaal wordt benut raken we op den duur minder afhankelijk van de olie en andere fossiele brandstoffen. Bijkomend voordeel is dat we geen land hoeven te gebruiken maar water voor het maken van biobrandstoffen. Zo zie je maar weer dat crisissen en chaos heel nuttig kunnen zijn.

Innovatie Top 100, de winnaar is…

…NormTEQ B.V.
Op 23 april werd in Dutch Water Dreams (Zoetermeer) de MKB Innovatie Top 100 bekend gemaakt. Dit jaar is dat NormTEQ B.V. geworden met het HELI gevelverankeringssysteem. Een terechte winnaar van de MKB Innovatie Top 100. “Je moet buiten het bekende vierkantje denken om innovatief te zijn”, vat bouwkundig ingenieur Harrie Evers de bedrijfsfilosofie van NormTEQ samen. Benieuwd naar alle innovaties? Bekijk dan de gehele top 100.

RedesignMe wekt aandacht grote jongens

De jonge Eindhovense Design & IT onderneming RedesignMe is uitgenodigd om donderdag 24 april een presentatie te komen geven op het prestigieuze Münchner Kreis congres in München.

RedesignMe is uitgenodigd vanwege het opvallend innovatieve karakter van haar website, waarmee mensen van over de hele wereld in een open-source omgeving producten kunnen herontwerpen waarover ze ontevreden zijn. De website (www.redesignme.org) is in oktober 2007 tijdens de Dutch Design Week online gegaan en heeft sindsdien duizenden bezoekers per dag.

Oprichter Maxim Schram: “We geven op het congres onze visie op open innovatie en de toegevoegde waarde van crowdsourcing. We zijn enorm vereerd met de uitnodiging. Zeker omdat we op het congres zij aan zij staan met mensen als Dr. Nelson Mattos (Google), Stephen Wolak (Vodafone Group R&D) en Dr. Peter Wierenga (CEO van Philips Research). RedesignMe slaat niet alleen aan bij consumenten en ontwerpers maar ook bij producenten die graag nieuwe tools inzetten om met consumenten samen te kunnen werken. Vandaag starten we bijvoorbeeld een case met Vodafone waarbij mensen kunnen reageren op een nieuw te lanceren dienst voor op mobiele telefoons. Bezoekers van RedesignMe.org kunnen o.a. hun eigen ontwerpjes indienen. De resultaten zullen we tijdens het congres samen met Vodafone presenteren.”.

Münchner Kreis is een non-profit organisatie die zich toespits op communicatie-onderzoek. De organisatie bestaat uit tal van leden uit de internationale telecommunicatie industrie en doet onderzoek naar de menselijke, sociale, economische en politieke problemen die zich voordoen bij de introductie van nieuwe communicatietechnologiën.

Een glimp van innovatie bij Google

Naveen Viswanatha, lead sales engineer bij Google Enterprise, gaf vorige week een presentatie tijdens een webinar (web seminar) genaamd: “Innovation @ Google: a Day in the Life”.

Aan de orde kwam de vraag wat maakt dat Google zo goed kan omgaan met ideeen die leiden tot innovaties. Welnu, een deel ligt in Google’s eigen technologie zoals ze zelf de beschikking hebben over applicaties als Google Idea’s en Google Projects, maar ook een intranet search engine genaamd Moma. Die stelt medewerkers in staat om alles wat ook maar beschikbaar is van vergaderzalen, lunchlezingen tot en met het medewerkers handboek en urenregistratie tabellen beschikbaar te maken. Deze applicatie is geintergreerd met Gmail, Google Talk, Google Calendar and Google Docs.

De kern van de kracht ligt in Google platte organisatiestructuur waardoor iedereen ideeen snel kan oppakken via de genoemde web gebaseerde applicaties.

Een voorbeeld:
Er zijn screenshots van de presentatie van e-mails, de zogenaamde “Product Snippets,” waarbij engineers elkaar informeren over hun wekelijkse activiteiten. De e-mails worden verzameld in een zoekdatabase beschikbaar voor anderen.
Maar ook bijvoorbeeld “Google Ideas” waar medewerkers kunnen lezen waar collega’s aan werken, andere collega’s kunnen hun visie, aanvullende ideeen of commentaar op geven en er een score aanhangen.
Een prachtig en typisch voorbeeld van sociale innovatie in combinatie met technologie in je eigen bedrijf.

Innovatie = ontdekken + samenwerken (+fun)

Topinstituut voor innovatie en technologie komt er

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de oprichting van een Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het instituut moet een netwerk worden van Europese onderzoekers dat vooral het onderzoek naar klimaatverandering, energie en informatietechnologie gaat stimuleren. Dat meldt nu.nl
In Nederland is al zo’n topinstituut voor watertechnologie genaams TTI-W in Leeuwarden. Hopelijk sluiten ze bij elkaar aan. Waar het zal komen is nog onduidelijk. Wenen, Boedapest, het Poolse Wroclaw en Straatsburg worden genoemd.