IBM en innovatie

‘Innovatie is een maatschappelijk – en niet een technisch – fenomeen, dat plaats vindt op het kruispunt van uitvinding en zakelijk inzicht’
Sam Palmisano, CEO, IBM Corporation

Een mooi artikel is te lezen op de website van IBM Nederland, maar wat vooral interessant is is de Global CEO Study van IBM naar “The Enterprise of The Future.”
Het executive summary is gratis te downloaden op de site.

Reclame voor innovatie

Minister Van der Hoeven (EZ) komt hoogstpersoonlijk op woensdag 23 april de ranglijst van de MKB Innovatie Top 100 bekend maken in Dutch Water Dreams. Jaarlijks worden uit de 20.000 adviestrajecten, verstrekt door Syntens, 100 innovaties genomineerd voor deze inmiddels prestigieuze prijs. Voor een voorbeschouwing kijk naar een reportage van juryvoorzitter Charlie Aptroot of blik terug op vorig jaar. Hou na 23 april de site van Syntens en Bizz in de gaten voor al het laatste nieuws!

Bron: Syntens

In gesprek met Nederland over de Randstad

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) vraagt alle burgers hun mening te geven over de toekomst van de Randstad. 2040 klinkt nog heel ver weg. Toch moet het kabinet nu keuzes maken om de Randstad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.
Belangrijke vragen zijn: Moet nieuwe verstedelijking zoveel mogelijk worden gespreid om een verkeersinfarct te voorkomen of is concentratie van het stedelijk gebied wenselijk? Is het beter om te gaan wonen, werken en leven in de delen van Nederland die boven zeeniveau liggen? Of accepteren we de risico’s en maken wij van de Randstad de meest veilige delta ter wereld?
Ik schat zo in dat er heel veel kansen liggen voor innovatie.

Geef uw mening
Het ministerie van VROM hoort graag wat u er van vindt. En nodigt u uit om mee te doen aan een grootschalige toets over de toekomst van de Randstad. In dit onderzoek krijgt u keuzes voorgelegd en wordt gevraagd wat u belangrijk vindt voor de Randstad in 2040. Meedoen met dit onderzoek kan tot 23 april kost ongeveer 15 minuten en levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstvisie.

Is dit wat voor u? Ga dan naar de website om mee te doen.

Creatieve steden hebben meer nodig voor innovatie

Het thema van de creatieve stad die innovatie aanjaagt via investeringen in de creatieve industrie is zo onderhand genoegzaam bekend in Nederland. Maar, langzamerhand komen steden erachter dat innovatie meer nodig heeft dan alleen een sterke creatieve sector. In hun nieuwste boek ‘The Intercultural City’ laten auteurs Charles Landry (foto) en Phil Wood zien hoe steden en organisaties hebben geprofiteerd van nieuwe, interculturele dwarsverbanden. Lees meer >>

Het gaat goed met de Nederlandse maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie heeft het afgelopen jaar een trendbreuk laten zien. De Nederlandse productie- en research & development (R&D) activiteiten zijn gestegen ten opzichte van de totale wereldwijde activiteiten van de ondervraagde ondernemingen. Ook in de komende twee tot vijf jaar willen producenten de productie en R&D in Nederland sterker laten groeien, ten opzichte van hun activiteiten buiten Nederland. Hiermee is er weer volop aandacht voor de Nederlandse concurrentiepositie. Dit is één van de opvallende uitkomsten van de zesde editie van Made in Holland, het jaarlijks onderzoek van Deloitte naar de trends binnen de Nederlandse industrie.
Lees meer…

Rotterdam innovatief?

Wat is de meest innovatieve en creatieve stad van Nederland?
Welnu, ik geloof dat daar nog niet echt onderzoek naar is gedaan, wat wel buiten kijf staat is dat Rotterdam grootse plannen heeft met zijn creatieve sector. Dit staat in de presentatie van de plannen voor de creatieve economie in Rotterdam van twee wethouders.
Rotterdam investeert tot eind 2008 meer dan 60 miljoen euro in de creatieve industrie. De gemeente neemt hiervan 25 miljoen euro voor haar rekening. Het resterend bedrag komt voor rekening van andere Rotterdamse partijen, waaronder onderwijsinstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven.
Maar natuurlijk is niet alleen geld een goede graadmeter. Investeren betekent immers niet meteen dat je ook creatief en innovatief bent als stad. Maar toch heb ik goede hoop. Rotterdam Durft in elk geval. Durf en lef zijn immers hele goede eigenschappen om innovatief te kunnen zijn.

Nederland moet zich beter verkopen

Dat staat in een artikel op de website van het Innovatieplatform van JP. Er zijn twee nieuwe leden in het nieuwe innovatieplatform, Wiebe Drayer en Bas Verhart. Echte friskijkers zoals het artikel suggereert. Ik denk dat ze helemaal gelijk hebben. Uit alle peilingen en ranglijsten blijkt dat Nederland wegzakt. Maar de voedingsbodem voor een innoverende economie is er zeker. Een interressant artikel.

Op de foto: Bas Verhart

Nederland moet tandjes bijzetten

Dat zegt Gerard Kleisterlee, topman van Philips over innovatie in Nederland in een interview met het Eindhovens Dagblad. In dat interview spreek hij openhartig over Eindhoven en Philips en over zijn stijl van werken. Hij vind Nederland soms nog te behouden. “Ik zou het graag wat vernieuwender zien,” aldus Kleisterlee. Hij praat daarover mee in het innovatieplatform van Balkenende.

Economietop in het Catshuis

Op 28 augustus wordt in het Catshuis van Balkenende de economietop gehouden. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken neemt hiervoor het initiatief. Het is de bedoeling dat er gesproken wordt met bestuurders van grote ondernemeningen en een paar kleine over de inspanningen voor meer innovatie en verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland. Daarnaast zal de overnamegolf die Nederland al een tijdje teistert ter sprake komen.

Van der Hoeven neemt een middenpositie in tussen het „protectionisme van de Franse president Sarkozy en het Amerikaanse laissez-faire”, zegt ze. „Ik ben tegen een hek om Nederland, maar we moeten wel voorkomen dat bedrijven hun hoofdkantoren uit Nederland verplaatsen.” Aldus het bericht in het NRC.

Het idee is dat er een soort actielijst uitkomt waarmee het bedrijfsleven en de overheid aan de slag kan.

Ik vraag me toch af of de nederlandse politiek een beetje is geschrokken door het voorbeeld dat nu nog plaatsvind omtrent de overname van ABN Amro. Of zijn ze wakker geworden? Ik vraag mij af of het “toverwoord” innovatie veel ter sprake zal komen. Ik wacht in ieder geval in spanning af.